menútancar

Emissions gairebé zero

#

El terme “sostenible” s’ha desgastat abans que es pogués posar en pràctica amb rigor durant un temps dilatat i en un espai significatiu. Segons el Joaquín Araujo, lo sostenible seria un intent d’inserir les nostres activitats en un procés obert que reconeix les procedències i no destrueix el desconegut destí. A Batlleiroig vam començar a desenvolupar el concepte de “sostenibilitat lògica” per a explicar com assajàvem en cada projecte, des de la innovació específica necessària, les solucions concretes que poguessin ser útils per a aconseguir aquest objectiu. I donada la nostra passió per l’agricultura, vam decidir cultivar la innovació. Si al Garraf havíem après a cultivar la recuperació de la biodiversitat, al Viladecans Style Outlet vam cultivar la infiltració de l’aigua de pluja, al Parc central de Sant Cugat, ho vam fer amb la reducció de la temperatura, al Parc de Vallmora amb els insectes, a la seu de Stradivarius amb la biofília, i en molts edificis actualment en construcció, amb l’ús de la fusta.

Un ambient regulat naturalment

El disseny d'una ciutat que tendeix cap a les emissions zero ha de començar des de la mateixa planificació urbana, amb estratègies basades en l'aprofitament de les característiques naturals del lloc, el disseny de la forma urbana i unes normatives que promoguin la introducció de criteris d'eficiència energètica en tota la ciutat. Les mesures que pot introduir l'urbanisme, pel seu caràcter bàsicament passiu, són segurament les que poden tenir un major impacte en la millora de l'eficiència energètica dels llocs que habitem.

#

Sostenibilitat lógica

Dissenyar paisatges que s'autogestionin i no requereixin accions de manteniment amb una petjada de carboni excessiva. Cal optimitzar l'ús i la gestió dels recursos disponibles per a reduir les emissions i millorar la resiliència a l'efecte del canvi climàtic. Batlleiroig basa els seus projectes en una minuciosa lectura del lloc per a potenciar els seus valors i poder desprendre's de tot l'accessori i el superflu.

#

Edificis d’energia gairebé zero – nZEB

Treballant les estratègies passives es pot reduir considerablement la demanda energètica dels edificis. El disseny adequat de les edificacions, ajustant el tractament de les façanes segons orientació, amb correctes proteccions solars, amb aïllaments tèrmics adequats i incorporant ventilació natural, ens permet millorar els requeriments de les diverses regulacions –CTE, EPBD, PASSIVHAUS- i així acostar-nos als criteris dels nZEB.

#

Més sostenibilitat

#

Cicle de vida verda

Buscant solucions basades en la natura. Richard Rogers va anunciar en el seu llibre Cities for a Small Planet que la sostenibilitat arribaria a ser la filosofia dominant de la nostra època, i que les ciutats, l'hàbitat humà, podria tornar a entreteixir-se amb el cicle de la natura.

LLEGIR MÉS
#

Autosuficiència

Utilitzant estratègies ecològiques de petita escala. Aquestes estratègies són una resposta local a les problemàtiques globals, unes actuacions que poden desenvolupar-se en el nostre territori pròxim i que volen ser l'alternativa a les grans operacions de producció d'energia, subministrament d'aigua, acumulació de residus o producció d'aliments.

LLEGIR MÉS