menútancar
Adequació dels espais lliures al llarg de l'antiga carretera per a albergar activitats de gran format a Igualada

Un sistema de terrasses construïdes amb materials naturals es converteixen en un gran amfiteatre i jardí de papallones consolidant aquest eix de la ciutat en un corredor verd i connector social entre la ciutat i el seu entorn natural.

Parc central d’Igualada
Parc central d’Igualada

Parc central d’Igualada

El nou Parc Central d’Igualada serà l’espai lliure més gran de la ciutat i donarà continuïtat a l’Anella Verda, relacionant el nucli urbà amb l’entorn natural de la riera d’Òdena. Una vegada completat, el projecte del Parc Central facilitarà les connexions de vianants i bicicletes amb els espais naturals pròxims a la ciutat d’Igualada, afavorint el desenvolupament d’activitats saludables i lúdiques en contacte amb la natura.

Autors

Batlleiroig Arquitectura. Enric Batlle Durany, Joan Roig i Duran, Iván Sánchez Fabra – Arquitecte

Equip

Livia Valentini – Arquitecte i paisatgista / Dolors Feu – Enginyera tècnica agrícola i paisatgista / Marta Sanz Cuso – Arquitecte

Col·laboradors

SBS Simón i Blanco – Enginyeria

Promotor

Ajuntament d’Igualada

Constructora

Acsa Sorigué

Estat del projecte

Construït

Data inici

2017

Data final

2017

Superfície total

6303 m2
© Jordi Surroca
© Jordi Surroca

Parc central d'Igualada

El projecte conserva la màxima superfície de sòl permeable i millora els drenatges existents amb la incorporació de zones deprimides per l’acumulació d’aigua d’escorrentia superficial.

El sistema de drenatge està pensat perquè tota l’aigua de la pluja es pugui infiltrar i reconduir per regar la vegetació de les graderies i dels talussos laterals: un sistema continu de rases de grava que discorre al llarg de tota la longitud de les graderies, desdoblades en correspondència amb les  zones plantades perquè les àrees humides es reparteixin i les arrels de les plantes puguin obtenir el màxim benefici.

Un gran “Oloretum” de plantes aromàtiques i autòctones, dividides en set grups d’espècies de floració i coloració diferents, conforma el jardí continu, reclam per a moltes espècies de papallones autòctones i mediterrànies. Els arbres plantats en petits grups, tant a les grades com en el talús lateral, són caducifolis i compleixen la funció de donar ombra als usuaris durant els mesos més càlids de l’any.

La pastilla central del parc és protagonista de molts esdeveniments temporals, el més important dels quals és el European Balloon Festival, que té lloc anualment la primera setmana de juliol.

En 2017 s’ha finalitzat el marge nord d’aquesta pastilla, creant una grada d’ecotravesses que pot albergar fins a 1500 persones per a la realització d’esdeveniments de gran tamany.

 

© Jordi Surroca