menútancar

Autosuficiència

#

Les estratègies ecològiques de petita escala parteixen de la ingenuïtat i de la il·lusió. Són producte del convenciment que hem de fer coses noves per a aconseguir unes ciutats millors. Són resultat de les petites aportacions que, des de la comunitat, podem fer a la sostenibilitat global. En realitat, no són la solució a tots els problemes ecològics del món, però potser ens poden ajudar a traçar un camí que ens aproximi a ella. Les estratègies ecològiques de petita escala són una resposta per part de les ciutats a les crisis mediambientals. Com diu el Martí Boada, a les ciutats creix la cultura de l’esperança, i d’aquesta cultura ha de poder sortir un model de supervivència.

Generar al barri, sumar energies

La concentració de la producció i el consum de recursos en llocs diferents genera unes ciutats extractives dels recursos de la natura incompatibles amb un model sostenible. En els nostres teixits urbans existeixen múltiples opcions de producció d'energia i de reciclatge de recursos que s'han de desenvolupar amb l'objectiu d'aconseguir ciutats lliures d'emissions. Reduint els consums i generant en el barri podem aconseguir que les àrees urbanes produeixin els recursos necessaris per a ser autosuficients.

#

Produir a l’espai públic

Entendre el paisatge com un element productiu significa dissenyar espais públics no dependents de serveis externs al mateix projecte. Espais que seran autosuficients al llarg de tota la seva vida útil i per a l'ús per als quals estiguin concebuts. Batlleiroig incorpora en els seus dissenys l'evolució natural del mateix paisatge i la seva vegetació, i el proveïment energètic de les seves instal·lacions i equips. Podem aprofitar l'espai públic per a recollir aigua de pluja, els elements urbans per a produir energia, i la vegetació per a generar material de compostatge i potser també biomassa.

#

100% balanç energètic positiu

Podem aconseguir l'autosuficiència energètica produint el 100% de les necessitats en el mateix edifici amb energies renovables. L'eficiència energètica dels sistemes que podem implantar, les característiques passives que podem incorporar al disseny dels nostres edificis i la tecnologia de les energies renovables actualment disponibles, ens permet pensar en edificis d'energia neta zero i fins i tot en edificis que produeixen més energia de la que necessiten i que poden formar part de les microxarxes pròximes que ens ajudaran a reduir el consum dels sistemes més llunyans.

#

Més sostenibilitat

#

Emissions gairebé zero

Innovant per a reduir. Vam desenvolupar el concepte "sostenibilitat lògica" per a explicar com assajàvem en cada projecte, des de la innovació específica necessària, les solucions concretes que poguessin ser útils per a aconseguir aquest objectiu. I donada la nostra passió per l'agricultura, vam decidir conrear la innovació.

LLEGIR MÉS
#

Salut i Benestar

Posant a les persones en el centre. Hem de tornar a posar a les persones en el centre del debat de com dissenyem la ciutat, els espais públics i els edificis i de com ens adaptem a l'emergència climàtica i a les problemàtiques derivades de la pandèmia i, en definitiva, de com ens tornem a fusionar amb la natura.

LLEGIR MÉS