menútancar
Edifici corporatiu per a Inditex a Arteixo, A Coruña

Un nou edifici sobri, equilibrat i flexible per al complex d'Inditex, que aposta per solucions tecnològiques d'última generació orientades cap a l'autosuficiència energètica.

Seu de Zara.com a Arteixo
Seu de Zara.com a Arteixo

Seu de Zara.com a Arteixo

L'edifici de Zara.com suma 63.184 m² al complex d'Inditex a Arteixo amb un nou volum que aporta una imatge sòbria caracteritzada per la verticalitat. La configuració dels seus espais de treball genera la flexibilitat necessària per a la marca, gràcies a grans altures lliures que obtenen una millor qualitat ambiental i zones de descans àmplies, amb vistes i llum natural. Un edifici altament eficient que aconsegueix la certificació de sostenibilitat LEED Platinum.

Autors

Batlleiroig Arquitectura. Enric Batlle Durany, Joan Roig i Duran, Albert Gil Margalef – Arquitecte

Equip

Beatriz Barral Santos, Mariano Aguado de Sas, Paula Ortiz Arias, María Méndez Gago, Claudia Márquez Sala – Arquitecte / Diana Calicó Soler, Victoria Ramos Mantiñán, Marc Torrella Mayol – Arquitecte tècnic / Dolors Feu – Enginyera tècnica agrícola i paisatgista

Col·laboradors

Keyplan – Enginyeria, DAIE – Enginyeria d'estructures, Enplano – Assessoria LEED, Galaicontrol – Control de qualitat, SGS – Gestió de la posada en servei

Promotor

Zara, Inditex

Constructora

Goa Invest

Estat del projecte

Construït

Data inici

2019

Data final

2021

Superfície total

63184 m2
© Luis Díaz Díaz
El complex segueix una estratègia de creixement que incorpora espais exteriors saludables destinats a les persones combinant àmplies zones pavimentades amb vegetació. / © Luis Díaz Díaz

Un complex ordenat

La nova ampliació d’Inditex segueix l’estratègia dels recents creixements del complex basada en volums independents que desenvolupen i incorporen espais exteriors destinats a les persones amb presència de vegetació, generant entorns saludables que alhora permeten dotar als diferents edificis millors condicions de llum natural i ventilació.

La connexió amb el nou edifici es genera a través d’una nova passarel·la que completa un gran eix de connexió interna i permetrà arribar del nou edifici de manera accessible i molt intuïtiva, seguint la lògica de les fases anteriors.

Un disseny sobri, equilibrat i flexible

El nou edifici consta de 5 plantes de 90×90 m, que s’organitzen en dos grans espais de treball de gran altura lliure complementats per uns espais de suport i servei situats a dels costats i al centre de la planta. Aquesta configuració permet generar la flexibilitat necessària per a adaptar-se a diferents necessitats presents i futures de la companyia.

Els espais de treball compten amb grans altures lliures per a una millor qualitat ambiental i zones de descans àmplies, amb vistes i llum natural. / © Luis Díaz Díaz
© Luis Díaz Díaz

Una façana que mitiga l'efecte “illa de calor”

El sistema de façana soluciona, mitjançant grans mòduls de vidre d’alta eficiència de 4,8 metres d’altura, la il·luminació interior dels espais de treball i incorpora els pilars estructurals en l’espai entre mòduls, alliberant els espais interiors de pilars pròxims a façana i augmentant la sensació espacial i de llum natural. Incorporar la massa dels pilars en la pell exterior millora l’aïllament tèrmic de l’edifici i redueix la seva demanda energètica.

Mitjançant l’acabat de la façana i de la coberta en colors clars, l’edifici aconsegueix captar menys calor limitant l’increment de temperatura de l’ambient degut a l’escalfament dels edificis, també conegut com a efecte “illa de calor”.

La repetició dels mòduls de finestra genera una imatge exterior de l’edifici sòbria i elegant caracteritzada per la verticalitat. L’aposta pel color blanc dona profunditat, contrast i lluminositat a l’edifici.

© Luis Díaz Díaz
Un sistema de façana que integra l'estructura, allibera espai interior i millora l'eficiència energètica, alhora que mitiga l'efecte “illa de calor” . / © Luis Díaz Díaz

Eficiència i sostenibilitat

La seu per a Zara.com es va dissenyar des de les primeres fases de projecte seguint estratègies passives que reduïssin la demanda energètica de l’edifici.

La coberta de l’edifici desplega una pèrgola fotovoltaica de 1.088 m² que genera 263,1 MWh/any i al seu torn protegeix la coberta de la incidència solar. La contribució d’aquesta pèrgola i la que cobreix l’aparcament exterior aporta energia a 30.000 m² del nou edifici, proporcionant el 45% de l’energia que consumeix.

L’eficiència energètica de l’edifici es completa amb un ampli repertori de solucions tècniques entre les quals destaquen el seu sistema de gestió centralitzada i motorització en l’edifici al costat de la il·luminació LED de baix consum, sistema de climatització a base d’inducció amb velocitats molt baixes de l’aire i per tant amb baix consum energètic o un sistema de gestió de residus de gran eficàcia.

D’altra banda, l’edifici reaprofita l’aigua de la pluja de les seves cobertes, obtenint un balanç 0 de consum d’aigua. L’ús de materials reciclats i industrialitzats, com el sistema estructural prefabricat, contribueixen a la reducció de la petjada de carboni. Tot això permetrà que l’edifici obtingui la Certificació de sostenibilitat LEED Platinum.

© Luis Díaz Díaz

Apostant per un espai saludable

Per a una millor connexió interna, les cinc plantes estan connectades mitjançant àmplies escales, promovent una mobilitat saludable dins de l’edifici.

L’escala principal es desenvolupa a partir d’un gran atri vertical de 32 metres d’altura inundat de llum natural. El fet de generar escales còmodes, amb llum natural i situar-les en espais visibles fomenta el seu ús i per tant el benestar de les persones, reduint la utilització d’ascensors i el seu corresponent consum energètic.

Les grans altures lliures interiors de fins a 6 metres d’altura en algunes plantes permeten una menor concentració de persones per m³. Aquest fet, al costat d’uns sistemes de renovació d’aire que filtren partícules nocives, garanteix una alta qualitat de l’aire interior en un ambient de molt baixa densitat.

Tots els nous espais exteriors s’han pacificat per a permetre ser usats i gaudits per les persones, contribuint a la donis-densificación i la generació d’ambients alternatius de trobada, reunió i descans. A més, cadascuna de les plantes disposa d’espais de cafeteria i descans amplis amb grans finestrals.

Inditex i el seu entorn

Un nou bosc amb 350 arbres sobre un gran tapís vegetal de 23.000 m² augmenta la qualitat de l’aire i promou la infiltració de l’aigua de pluja al terreny existent. Aquesta gran zona verda permet compensar gran part la petjada de CO₂ de la construcció dels nous edificis, millorar la qualitat de l’aire i disposar de zones exteriors per a fer esport.

La creació d’un nou aparcament per a 638 vehicles també ha permès crear un nou accés des de l’Avinguda de Arteixo, que permet descongestionar la mobilitat rodada al complex en hora punta. A més, una gran pèrgola amb 6.000 m² de plaques fotovoltaiques cobreix l’aparcament, proporcionant ombra a l’espai i produint energia elèctrica.

En una aposta per millorar la relació amb els contextos pròxims al complex i la seva població més pròxima, es desenvoluparà un nou carril bici que permetrà connectar el complex amb el carril bici ja existent, que discorre paral·lel al sistema natural del Riu Arteixo i connecta amb les zones naturals de la costa Atlàntica.