menútancar

Sostenibilitat

A Batlleiroig estem compromesos amb el medi ambient i implicats en la cerca de solucions per a resoldre l’emergència climàtica. Sota el lema “merging city & nature”, aglutinem els nostres compromisos de millora en cadascuna de les accions que desenvolupem.

Treballem en tres disciplines diferenciades: Urbanisme, Paisatgisme i Arquitectura, tractant de ser especialistes en cadascuna d’elles, però des de la imprescindible transversalitat que es requereix per a desenvolupar qualsevol intervenció. L’Emergència Climàtica es converteix avui en la nostra principal transversalitat, aquella que ha de guiar les nostres accions.

Creiem que hem d’evolucionar cap a un posicionament més ferm en cadascuna de les solucions que apliquem, hem d’innovar encara més.

#

Illa de Calor

Projectant la ciutat bioclimàtica. Hem de configurar ciutats –espais públics i edificis– que disposin de totes les connectivitats possibles, que promoguin la connectivitat ecològica, urbana i metropolitana, que reforcin el caràcter social de totes les actuacions i que adquireixin la qualitat bioclimàtica necessària per a mitigar els efectes produïts pel canvi climàtic.

LLEGIR MÉS
#

Biodiversitat

Cultivant la vida. Com s'aconsegueix recuperar la biodiversitat en un lloc on s'havia perdut, resolent simultàniament els problemes mediambientals que s'havien creat, la necessitat de crear un nou paisatge i la voluntat de convertir-lo en un nou espai públic?

LLEGIR MÉS
#

Aigua

Visibilitzant el cicle de l'aigua. L'aigua es pot recollir als edificis, retenir i infiltrar en els espais públics i conduir cap als espais naturals pròxims que podem recuperar, creant així un sistema de drenatges del territori que redescobreix la continuïtat de l'aigua, fomenta la creació de nous ecosistemes i facilita la implantació de noves continuïtats cíviques.

LLEGIR MÉS
#

Mobilitat Sostenible

Caminant la ciutat. En molts casos ens trobem amb límits infranquejables, autèntiques muralles que impedeixen la connectivitat entre les parts. La resolució d'aquestes interrupcions es converteixen el projecte més estratègic que podem desenvolupar.

LLEGIR MÉS
#

Productivitat

Vivint en el límit entre la ciutat i el camp. Ciutat i camp s'han relacionat tradicionalment molt malament. La ciutat fagocita tot el territori que necessita imposant-se lleis i eliminant tots els sistemes que en ell, prèviament, es desenvolupaven.

LLEGIR MÉS
#

Reciclatge

Regenerant la ciutat i el territori. Si repensem el futur de la ciutat proposant sistemes que reverteixin definitivament els models actuals de consum extensiu il·limitat del territori i de mobilitat contaminant basada en el vehicle privat, descobrim dos camps d'actuació amb moltes possibilitats: impulsar la regeneració urbana i potenciar el projecte dels límits entre els teixits urbans existents i la infraestructura verda que volem conservar.

LLEGIR MÉS
#

Cicle de vida verda

Buscant solucions basades en la natura. Richard Rogers va anunciar en el seu llibre Cities for a Small Planet que la sostenibilitat arribaria a ser la filosofia dominant de la nostra època, i que les ciutats, l'hàbitat humà, podria tornar a entreteixir-se amb el cicle de la natura.

LLEGIR MÉS
#

Emissions gairebé zero

Innovant per a reduir. Vam desenvolupar el concepte "sostenibilitat lògica" per a explicar com assajàvem en cada projecte, des de la innovació específica necessària, les solucions concretes que poguessin ser útils per a aconseguir aquest objectiu. I donada la nostra passió per l'agricultura, vam decidir conrear la innovació.

LLEGIR MÉS
#

Autosuficiència

Utilitzant estratègies ecològiques de petita escala. Aquestes estratègies són una resposta local a les problemàtiques globals, unes actuacions que poden desenvolupar-se en el nostre territori pròxim i que volen ser l'alternativa a les grans operacions de producció d'energia, subministrament d'aigua, acumulació de residus o producció d'aliments.

LLEGIR MÉS
#

Salut i Benestar

Posant a les persones en el centre. Hem de tornar a posar a les persones en el centre del debat de com dissenyem la ciutat, els espais públics i els edificis i de com ens adaptem a l'emergència climàtica i a les problemàtiques derivades de la pandèmia i, en definitiva, de com ens tornem a fusionar amb la natura.

LLEGIR MÉS
El nostre Yearbook

Des de 2017 a Batlleiroig publiquem anualment un llibre que exposa els assoliments més importants de l’any. Els nostres Anuaris són una mostra més del nostre interès per la qualitat, l’aprenentatge i la millora contínua.

El nostre Yearbook