menútancar

Reciclatge

#

La major part de les nostres ciutats requereixen processos de regeneració urbana per a millorar les seves condicions o per a reiniciar una nova vida útil que ofereixi nous usos i eviti consumir més territori: des de les àrees industrials obsoletes que hem de reprogramar als barris marginals que hem de reequipar, des de les infraestructures agressives que hem de redissenyar als nous bescanviadors de mobilitat quina hem de potenciar, des dels centres urbans que hem de pacificar i renaturalitzar als sectors que encara es poden densificar.

Revaloritzar el lloc

Revaloritzar les preexistències del lloc per a mantenir la seva identitat, obtenir una millor integració paisatgística en l'entorn, i optimitzar els recursos emprats. Es tracta de respectar el caràcter i els valors propis del lloc, comprenent que en el projecte de paisatge mai es parteix d'un full en blanc.

#

Rehabilitar

Rehabilitar és un principi fonamental de sostenibilitat, ja que permet allargar i millorar la vida útil d'un edifici amortitzant, en el doble de temps, l'impacte ecològic generat en la seva construcció inicial. Reformar edificis obsolets i ineficients, en lloc de derrocar-los i construir de nou, redueix de forma molt important l'impacte ecològic, el consum energètic que es produeix i la generació de residus.

#

Més sostenibilitat

#

Productivitat

Vivint en el límit entre la ciutat i el camp. Ciutat i camp s'han relacionat tradicionalment molt malament. La ciutat fagocita tot el territori que necessita imposant-se lleis i eliminant tots els sistemes que en ell, prèviament, es desenvolupaven.

LLEGIR MÉS
#

Cicle de vida verda

Buscant solucions basades en la natura. Richard Rogers va anunciar en el seu llibre Cities for a Small Planet que la sostenibilitat arribaria a ser la filosofia dominant de la nostra època, i que les ciutats, l'hàbitat humà, podria tornar a entreteixir-se amb el cicle de la natura.

LLEGIR MÉS