menútancar
Pla Especial Urbanístic i de Millora Urbana de l'entorn dels jardins de Màlaga

L'ordenació permet recuperar un interior d'illa amb una zona verda i un nou equipament.

Entorn dels Jardins de Màlaga
Entorn dels Jardins de Màlaga

Entorn dels Jardins de Màlaga

El sector es troba al districte de Sants-Montjuïc a Barcelona, en un emplaçament de força centralitat a pocs metres de l'estació de Sants.

Autors

Batlleiroig Arquitectura. Enric Batlle Durany, Joan Roig i Duran – Arquitecte

Equip

Abel Porcar Badal – Arquitecte i urbanista

Promotor

Muntcla S.A.

Ubicació

Estat del projecte

Aprovat definitivament

Aprovació definitiva

27/03/2009

Ús principal

Equipament

Superfície total

11167 m2

Superfície sostre

2.274 m2

ELS JARDINS DE MÀLAGA

L’àmbit es situa a l’interior de l’illa delimitada pels carrers Nicaragua, Berlín, Numància i l’avinguda de Josep Tarradellas. Aquesta illa té una mida més gran que les estàndard de l’Eixample. Originalment estava travessada pel mig per l’antic carrer Robrenyo: la seva traça, però, s’ha integrat en els Jardins de Màlaga, una zona verda que ocupa una part de l’interior de l’illa i que està oberta al carrer Nicaragua.

© Jordi Surroca

LA CREACIÓ D'UN NOU EQUIPAMENT MANTENINT LA ZONA VERDA EXISTENT

La proposta consisteix en el manteniment de la zona verda existent i la creació d’un nou equipament educatiu, l’escola bressol El Fil, a la zona dels jardins més propera al carrer Berlín. Es contempla la cessió d’una part de l’actual sòl privat de la parcel·la per a compensar la pèrdua de zona verda en favor de l’equipament.

Una part d’aquests nous sòls de zona verda es podran fer servir en subsol com a accés comú per als soterranis d’aparcament del sòl privat i per a un possible aparcament públic sota els jardins de Màlaga. Finalment, la proposta es completa amb la qualificació de vial d’una petita franja de set metres d’amplada que faria de rampa d’entrada comuna a aquests aparcaments.

© Jordi Surroca