menútancar
Pla de Millora Urbana i Projecte d'Urbanització en l'àmbit del sector de Can Comas

Una ordenació residencial que preserva la memòria industrial i relliga teixits incomplerts en el centre de Granollers.

Ordenació Can Comas a Granollers
Ordenació Can Comas a Granollers

Ordenació Can Comas a Granollers

Aquest desenvolupament urbanístic al centre de Granollers és paradigmàtic d'una tipologia específica de reforma urbana que ha estat freqüent en els últims anys a Barcelona i la seva regió metropolitana: el reciclatge d'un antic recinte industrial, que havia quedat engolit pel creixement de la ciutat, per a nous usos, creant l'oportunitat de recosir teixits urbans que quedaven interromputs i enfortir les dinàmiques urbanes i socials del seu entorn.

Autors

Batlleiroig Arquitectura. Enric Batlle Durany, Joan Roig i Duran – Arquitecte

Equip

Goretti Guillén – Arquitecte / Abel Porcar Badal – Arquitecte i urbanista

Col·laboradors

Garrigues – Advocats

Promotor

Grupo Gaudir

Estat del projecte

Aprovat definitivament

Ús principal

Residencial / Equipament

Superfície total

13600 m2

Superfície sostre

629.320 m2

Nombre habitatges

5.769

Superfície de sól

13.600 m2

El ràpid creixement del nucli urbà de Granollers va incorporar en el seu teixit la fàbrica tèxtil Can Comas, situada en els seus inicis en els marges de la població, tot i que a poc menys de 30 metres de la plaça de l’Església i amb accés des del carrer Sant Jaume, un dels principals carrers de Granollers. El recinte ocupava una superfície aproximada de 16.320 m² i, encara que arquitectònicament, a excepció de la xemeneia, el conjunt mancava de valor, l’edifici d’oficines i porta d’entrada forma part sens dubte de la memòria industrial de la ciutat i construïa amb habilitat la cantonada en xamfrà dels carrers Sant Jaume i Anníbal. Tot i això, la presència del recinte de la fàbrica impedia la continuïtat entre els carrers Príncep de Viana i Molí, obturant el creixement comercial del carrer Sant Jaume i creant un efecte desertitzador en tot l’entorn.

El projecte urbà planteja l’ordenació amb cinc edificacions independents que, al mateix temps, donen continuïtat a les alineacions de les illes de l’entorn i generen obertures cap a l’interior de l’illa, connectant els carrers Molí i Príncep de Viana i donant lloc a espais lliures públics, en els quals es conserva la xemeneia de l’antiga fàbrica, i jardins privats que completen l’interior de l’illa resultant de major mida. L’antic edifici d’entrada a la fàbrica es reutilitza com a petit equipament i porta d’entrada al sector, i la resta de les edificacions acullen l’ús predominant d’habitatge, tant lliure com protegit, que es combina amb baixos comercials a les localitzacions més properes al carrer Sant Jaume.

© Jose Hevia
© Jose Hevia