menútancar

Cicle de vida verda

#

Una ciutat sostenible és també una ciutat on la gent pot viure i respirar, treballar i passejar. Algunes ciutats del món han començat a fixar-se l’objectiu d’arribar a ser carbó neutral: mobilitat verda, reducció de les emissions de CO₂, reciclatge total dels residus, millora de la qualitat de les aigües dels rius i de la mar, aprofitament de l’aigua de pluja, producció d’energia a la ciutat, increment de la biodiversitat urbana i, per descomptat, infinitat de projectes d’espais públics i edificis configurats a partir de solucions basades en la natura.

Ciutat de ciutats

En el nostre imaginari, el tancament del cicle d’un material és fàcil d’entendre: d’un objecte usat que abans consideràvem un residu traiem el material necessari per a un producte nou i llest per a usar. Però, com s’aplica aquesta filosofia a la ciutat? Les àrees urbanes actuals interaccionen constantment amb la matriu ambiental que volem potenciar i amb les grans infraestructures que en moltes ocasions se situen entre tots dos. El projecte d’aquests límits, que a molts els semblen residuals i inutilitzables, pot ser estratègic per a donar una nova vida a aquests llocs, implantant usos de qualitat i resolent les connexions amb la infraestructura verda.

#

Solucions basades en la natura

En oposició a l’ecologisme tradicional basat en la regla de les tres erres (Reduir, Reutilitzar, i Reciclar) per a alentir l’esgotament dels recursos naturals, en els últims anys s’aposta per solucions que generin un cicle de vida tancat, amb balanç positiu, i lliure de residus. És el concepte ‘Cradle to Cradle’ –del bressol al bressol- segons el qual en la natura tot és útil i forma part d’un cicle etern relacionat amb l’energia del sol, anomenat ‘upcycling’. Batlleiroig aposta per dissenys i solucions basades en la natura per a aconseguir en els seus projectes un cicle tancat lliure de residus i amb una alta resiliència a les dinàmiques del medi ambient.

#

Balanç neutre de carboni

El Balanç Neutre de Carboni fa referència a aconseguir emissions de diòxid de carboni iguals a zero, equilibrant la quantitat de diòxid de carboni alliberada a l’atmosfera amb la quantitat equivalent retirada. Ho posem en pràctica tractant d’eliminar el concepte de residu, i promovent materials de proximitat, reciclables i amb consums mínims de CO₂ en la seva fabricació.

#

Més sostenibilitat

#

Reciclatge

Regenerant la ciutat i el territori. Si repensem el futur de la ciutat proposant sistemes que reverteixin definitivament els models actuals de consum extensiu il·limitat del territori i de mobilitat contaminant basada en el vehicle privat, descobrim dos camps d'actuació amb moltes possibilitats: impulsar la regeneració urbana i potenciar el projecte dels límits entre els teixits urbans existents i la infraestructura verda que volem conservar.

LLEGIR MÉS
#

Emissions gairebé zero

Innovant per a reduir. Vam desenvolupar el concepte "sostenibilitat lògica" per a explicar com assajàvem en cada projecte, des de la innovació específica necessària, les solucions concretes que poguessin ser útils per a aconseguir aquest objectiu. I donada la nostra passió per l'agricultura, vam decidir conrear la innovació.

LLEGIR MÉS