menútancar

Productivitat

#

El nostre projecte per al sector de Finestrelles es va estructurar al voltant d’un tascó verd que prolonga els espais naturals pròxims cap a l’interior de la ciutat, per a així unir la Diagonal de Barcelona amb el Parc Natural de Collserola. En el centre de l’ordenació es va establir un gran prat natural amb una mescla de llavors, que va incloure l’alfals per a transformar-lo en un espai productiu de manteniment molt baix. La imatge del ramat d’ovelles del Cayetano, l’últim pastor de Barcelona, és una al·legoria d’una ciutat que es relaciona bé amb el seu entorn, una petita mostra que potser podem trobar nous models de convivència entre la ciutat i la natura.

Governança alimentaria

Valorar la productivitat de la infraestructura verda de les nostres ciutats, per a així poder garantir la conservació de la seva extensió i de la seva qualitat, tractant de construir una Nova Economia Verda que fomenti la creació de nous materials o de noves energies, el manteniment del cicle de l'aigua o la producció d'aliments de proximitat per a tractar d'acostar-nos a la governança alimentària. Conservar les estructures agrícoles històriques i potenciar la creació de nous sistemes agrícoles en tots els intersticis urbans de les nostres metròpolis.

#

Km 0

Dissenyar jardins productius en els nostres espais públics que generin els aliments de proximitat per als ciutadans. Prioritzar l'ús de materials i solucions locals afavoreix el propi projecte reforçant la seva identitat, la seva singularitat, i la seva integració en l'entorn, a més de contribuir a l'economia local. Els dissenys de Batlleiroig troben en la tradició agrícola de la nostra cultura les eines per a aconseguir uns millors espais públics.

#

Edificis productius

Cada terrat i terrassa urbana és una oportunitat per a aconseguir una ciutat productiva. Podem apostar per recuperar la idea de la Masia tradicional, construint edificis productius que generin gran part del que consumeixen els seus usuaris: des d'aliments de proximitat a l'electricitat requerida; des de l'oxigen que respirem, a l'aigua de pluja que podem retenir.

#

Més sostenibilitat

#

Mobilitat Sostenible

Caminant la ciutat. En molts casos ens trobem amb límits infranquejables, autèntiques muralles que impedeixen la connectivitat entre les parts. La resolució d'aquestes interrupcions es converteixen el projecte més estratègic que podem desenvolupar.

LLEGIR MÉS
#

Reciclatge

Regenerant la ciutat i el territori. Si repensem el futur de la ciutat proposant sistemes que reverteixin definitivament els models actuals de consum extensiu il·limitat del territori i de mobilitat contaminant basada en el vehicle privat, descobrim dos camps d'actuació amb moltes possibilitats: impulsar la regeneració urbana i potenciar el projecte dels límits entre els teixits urbans existents i la infraestructura verda que volem conservar.

LLEGIR MÉS