menútancar
Agroparc Penedès a Gelida i Sant Llorenç d’Hortons

Un clúster agroalimentari sostenible i circular que revalora el paisatge i el patrimoni de l'Alt Penedès.

Agroparc Penedès
Agroparc Penedès

Agroparc Penedès

L'Agroparc Penedès, situat en la zona nord de l'Alt Penedès, entre els termes municipals de Gelida i Sant Llorenç d'Hortons, contempla un total de 258 hectàrees on la sostenibilitat, la circularitat i la tecnologia seran els tres eixos vertebradors. Un espai que integra agricultura, ramaderia, agroindústria i generació d'energia renovable que es convertirà en el primer districte agroindustrial d'energia positiva i CO₂ negatiu.

Autors

Batlleiroig Arquitectura. Enric Batlle Durany, Joan Roig i Duran, Iván Sánchez Fabra – Arquitecte/ Joan Batlle Blay – Arquitecte i paisatgista

Equip

Laura Florentín Aragón, Carles Esquerra Julià – Arquitecte

Col·laboradors

Arku3 – Arquitectura, Igremap – Consultor mediambiental, Garrigues – Advocats, IDP – Enginyeria

Promotor

Ametller Origen

Estat del projecte

En curs

Superfície total

2580000 m2

Un projecte multidisciplinari

El gener de 2021 el grup Ametller va encarregar a Batlleiroig el lideratge de la implantació d’aquest projecte amb un equip multidisciplinari, format per: Arku3Igremap, Garrigues i IDP. L’objectiu era gestionar un programa molt complex ideat per Ametller amb grans socis com a Carburs Metàl·lics, Suez, Agbar, Wageningen University o l’IRTA, entre altres, i implantar-ho en un territori molt delicat per la sensibilització paisatgística, agrícola i social. L’equilibri paisatgístic i tècnic eren clau per a poder desencallar un projecte que s’estava gestant des de feia quatre anys, però que no havia aconseguit convèncer als diferents agents territorials.

Un projecte molt ambiciós amb vocació de postular als fons europeus Next Generation EU (NGEU) i que, per tant, afegia una nova variable al calendari: la finalització de la seva construcció l’any 2026. El primer trimestre de 2021 es va convertir en un taller continu de tot l’equip per a obtenir una implantació que les entitats territorials veiessin com a positiva i que tècnicament fos perfecta.

La masia de Can Mata d'Abelló està catalogada i es preveu restaurar-la i ampliar-la per al seu ús hoteler, valorant aquest territori i mostrant-l'hi als ciutadans. En els seus camps d'influència –avui dia majoritàriament de vinya– s'anirà implantant una mescla de cultius de vinya i fruiteres de secà amb cobertura verda que transformaran el paisatge.

Valorant del paisatge primigeni

El nou complex se situa als municipis de Gelida i Sant Llorenç d’Hortons, a les portes de l’Àrea Metropolitana de Barcelona. La proximitat amb Barcelona és la clau per a entendre el valor estratègic del projecte.

El territori en el qual s’implanta és un paisatge bàsicament agrícola –majoritàriament vinyes–, on les masies i els seus camps són els protagonistes. La topografia marcada pels petits afluents del riu Anoia han definit una geografia pronunciada que enriqueix el territori i crea un mosaic agroforestal d’alt valor ecològic i paisatgístic. L’Agroparc vol secundar-se en la geografia primigènia, reconèixer-la i valorar-la per a donar resposta a un entorn natural complex, mantenint les masies i els seus camps d’influència com a unitat de paisatge.

La topografia marcada pels petits afluents del riu Anoia han definit una geografia accidentada que enriqueix el territori i crea un mosaic agroforestal d'alt valor ecològic i paisatgístic.

Un projecte territorial dissenyat des del detall

El Masterplan defineix l’ordenació del nou Agroparc a través del treball entre les diferents escales de disseny. Per a la seva definició s’ha dissenyat el funcionament dels edificis industrials controlant la seva correcta implantació logística, s’han integrat paisatgísticament cadascun dels diferents usos en relació amb els nuclis habitats, s’ha definit el traçat dels camins cap als accessos i les visuals i, finalment, s’han establert estratègies de protecció dels diferents corredors ecològics. Aquesta voluntat del projecte de respecte pel territori i el seu caràcter de circularitat entre els entorns urbans i agrícoles requereix un encaix urbanístic sense precedents.

Per la singularitat del projecte i la seva integració en el territori, el desembre de 2021 el projecte va ser declarat d’interès territorial per la Comissió de Territori de Catalunya, sent el primer projecte promogut per una iniciativa privada que aconsegueix aquesta fita.

Ara cal desmembrar aquest projecte global en diferents parts, on tot està lligat, per a la tramitació urbanística, garantint la unitat d’aquest projecte singular a Catalunya i Europa. La tramitació en diferents fases es realitzarà a través d’una Modificació del Pla d’Ordenació Urbanística Municipal (MPOUM), un pla parcial de la zona urbana i dos plans especials per a definir els usos al sòl no urbanitzable.

L'Agroparc Penedès aposta per un canvi en el model agroalimentari per a ser un referent en el sector. / © SBDA
L'Agroparc significarà un canvi de paradigma en el sector alimentari, prioritzant l'eficiència energètica, la minimització de petjada hídrica, l'ús de múltiples fonts d'energies renovables i una mobilitat 100% lliure d'emissions. Joan Batlle BlayPaisatgista, Arquitecte / Director R+D i Sotsdirector de Paisatge / Partner

L'anàlisi i la comprensió del territori estructura el nou Agroparc

La part programàtica del complex amb major petjada en el territori correspon als seus usos industrials que, exigint uns requeriments bàsics de funcionalitat, accessibilitat i eficiència, condicionen en gran manera la seva implantació.

Estava previst situar-los en un sector industrial no desenvolupat denominat Can Joncoses en referència a l’antiga masia, que ja té un pla parcial aprovat des del 2010 que permet la seva construcció. Aquest planejament situa les edificacions sobre el corredor ecològic del torrent de Can Joncoses. Per aquest motiu, es proposa la modificació de l’ordenació aprovada per a implantar tot l’ús industrial en el marge esquerre del torrent de Can Joncoses, en l’antic prat de l’Artiga, on la topografia és més favorable.

Aquesta decisió també redueix l’impacte visual des de Gelida per la condició d’espai enfonsat. Una estratègia complementada amb la fragmentació dels usos industrials en diversos volums, permetent treballar amb diferents nivells d’implantació que respectin la topografia. A més, es proposa que l’edificació quedi sempre per sota de la cota de carener del turó on se situa (Pic Vinyes) i que la coberta doni continuïtat al prat natural existent en forma de coberta verda.

La implantació de cada element s'ha estudiat amb molt de detall per a localitzar els camps amb la topografia més amable, situant-se de manera invisible des del gran mirador que és el poble de Gelida. / © SBDA

Una intervenció que aprofita les característiques del territori

En aquesta zona també se situa la seu del Grup Ametller, que s’escalona generant terrasses que acompanyen la topografia, potenciant la relació amb l’exterior en cada nivell i convertint-se en un gran mirador sobre el meandre de l’Anoia. Un edifici que pretén ser un referent internacional en sostenibilitat però, sobretot, respectant el territori on s’implanta.

La implantació fotovoltaica i d’hivernacles tecnificats també s’ha treballat amb una correcta integració paisatgística, a través de les visuals des del territori, però també des dels camins que recorren l’Agroparc. Aquests camins, en la zona de Can Mata són careners, on les unitats agrícoles del voltant cauen amb la topografia. Les plaques fotovoltaiques se situen sempre en els punts baixos, sent completament invisibles des dels camins i conservant el paisatge agrícola. Els hivernacles també se situen en punts cecs del territori per la seva condició de punts enfonsats topogràficament.

El territori on s'implantarà és un paisatge agrícola on les masies i els seus camps són els principals protagonistes. / © SBDA

Potenciant la mobilitat sostenible

No menys importants són els recorreguts i accessos que teixeixen l’Agroparc i, sobretot, que ho connecten amb tot el territori; el Baix Llobregat i el Penedès. El nou complex actua com una porta d’accés al Penedès des de l’Àrea Metropolitana de Barcelona connectant-ho amb la Via Blava del riu Anoia –el projecte de rehabilitació dels llits dels rius desenvolupat des de la Diputació de Barcelona i la Generalitat de Catalunya–.

La porta al municipi de Gelida d’aquesta Via Blava es genera al punt de connexió de l’Agroparc amb el Ferrocarril i les principals vies de comunicació, on es proposa un equipament que podria convertir-se en un museu o un centre d’interpretació de la Via Blava, el Penedès i l’Agroparc. Des d’aquest punt, el projecte teixeix una xarxa de camins públics que recupera les connexions perdudes del territori, connectant les diferents masies rehabilitades i els seus camps d’influència. S’arreglen els camins actuals amb diferents nivells d’intensitat segons els usos, però sempre amb una mirada agrícola i gestionant l’aigua de manera sostenible. Una xarxa de camins que valorarà el paisatge i el programa d’aquest clúster agroalimentari, sempre amb l’atenta mirada de Montserrat.

Entre els diferents volums se situa la Plaça Agrícola: un gran espai públic per a l'intercanvi de productes que estructura la xarxa de camins. / © SBDA

Una actuació que respecta el territori i, sobretot, el revalora

L’Agroparc Penedès configura un paisatge on se situarà un projecte únic i pioner a Europa, on –a través de la sostenibilitat, innovació i circularitat del sector agroalimentari– es pretén alimentar la regió Metropolitana de Barcelona. Un projecte ambiciós que amb el suport de les administracions locals, comunitàries i estatals comença a fer-se realitat, sense oblidar mai el respecte pel territori on se situa.

Una proposta completa que ha entès les preocupacions de l’emergència climàtica en la qual ens trobem per a continuar creixent com a societat i, sobretot, com a territori i que, per això, ha estat declarat d’interès territorial.

 

Projectes

La Vanguardia es fa ressò del nou Agroparc Penedès dissenyat per batlleiroig.

Llegir més
La Vanguardia es fa ressò del nou Agroparc Penedès dissenyat per batlleiroig.
Projectes

El president de la Generalitat, Pere Aragonès, coneix de primera mà el projecte de l’Agroparc Penedès.

Llegir més
El president de la Generalitat, Pere Aragonès, coneix de primera mà el projecte de l’Agroparc Penedès.