menútancar

Salut i Benestar

#

Richard Sennet denúncia a Construir i Habitar que l’Urbanisme contemporani s’ha convertit en una disciplina fracturada, dividida entre el coneixement sobre construir i el coneixement sobre habitar. Per a superar aquesta fractura potser hauríem de tornar als orígens de la disciplina, com en els temps del moviment modern, quan tots dos coneixements eren inseparables. Hem de construir una ciutat oberta, inclusiva, saludable, porosa, habitable, plena d’interaccions i infiltracions en lloc del model de fronteres tancades que domina la ciutat moderna, on els hàbitats urbans queden trossejats en parts segregades pels fluxos de trànsit i per l’aïllament entre zones d’usos o rendes diferenciats.

Una ciutat inclusiva

La necessària revolució ambiental que propugnem ha d'afectar la manera de fer ciutat, coincidint amb la revolució social que estem vivint en aquest principi de segle. La presa de consciència sobre les desigualtats provocades per l'estatus econòmic, el gènere, la diversitat funcional, la racialització o l'edat ha de portar també a una reflexió sobre el paper que l'urbanisme pot representar en la mitigació d'aquestes desigualtats.

#

Espais públics saludables

Les ciutats biofíliques es defineixen com a ciutats que contenen abundant naturalesa, són ciutats que es preocupen per protegir-la i restaurar-la, i que s'esforcen per fomentar connexions profundes amb el món natural per a facilitar el seu gaudir permanentment. Batlleiroig posa la natura en el centre de la seva presa de decisions, pel profund respecte que tenim pel territori, i perquè creiem que és la millor estratègia per a millorar la salut i el benestar de les persones.

#

Edificis Well, l’usuari en el centre

Els edificis han d'aconseguir un confort espacial, físic i material, que fomentin la salut i el benestar dels seus usuaris. El projecte per al Campus Administratiu de la Generalitat de Catalunya és el primer edifici de Catalunya a posseir les certificacions LEED Platinum i WELL, però per sobre de les certificacions i seguint el nostre criteri "LEED is not enough", es tracta d'un lloc dissenyat per a oferir les millors condicions als seus usuaris, fins i tot en temps de pandèmia.

#

Més sostenibilitat

#

Autosuficiència

Utilitzant estratègies ecològiques de petita escala. Aquestes estratègies són una resposta local a les problemàtiques globals, unes actuacions que poden desenvolupar-se en el nostre territori pròxim i que volen ser l'alternativa a les grans operacions de producció d'energia, subministrament d'aigua, acumulació de residus o producció d'aliments.

LLEGIR MÉS
#

Illa de Calor

Projectant la ciutat bioclimàtica. Hem de configurar ciutats –espais públics i edificis– que disposin de totes les connectivitats possibles, que promoguin la connectivitat ecològica, urbana i metropolitana, que reforcin el caràcter social de totes les actuacions i que adquireixin la qualitat bioclimàtica necessària per a mitigar els efectes produïts pel canvi climàtic.

LLEGIR MÉS