menútancar

Biodiversitat

#

El projecte per a la Restauració Paisatgística de l’antic abocador de la Vall d’en Joan al Garraf es desenvolupa a partir d’un sistema agrícola que resol simultàniament els problemes mediambientals que allí s’havien creat, la necessitat de crear un nou paisatge i la voluntat de convertir-lo en un nou espai públic. El projecte va ser seleccionat pel comissari de la Biennale di Venezia 2016, Alejandro Aravena, per a ser present en el Pavelló Central i explicar com, a través de l’establiment d’un procés agrícola, s’aconsegueix recuperar la biodiversitat perduda en un lloc on s’havien abocat els residus de Barcelona durant 40 anys. Per a expressar la nostra particular idea del que entenem per “renaturalitzar” vam triar el lema Farming the Life, associant totes les riqueses que descobrim en l’agricultura a la voluntat de recuperar la vida en un lloc degradat.

Infraestructura verda

Les nostres ciutats disposen d’un conjunt d’infraestructures verdes molt diverses, que ocupen una part important del seu territori i que componen una xarxa d’espais oberts que està plena de valors ecològics, de possibilitats d’ús per a l’oci i de capacitats productives. Una xarxa ambiental i social que podria ser la columna vertebral dels nostres territoris urbans. Un conjunt d’espais de característiques diverses però amb objectius comuns: fomentar la biodiversitat urbana, promoure la connectivitat ecològica i social i valorar la seva productivitat per a així garantir la seva conservació.

#

Noves Natures

Crear noves natures és possible. Hem de superar els discursos sobre la conservació dels paisatges, que en moltes ocasions han perdut els processos que els feien possibles, per a tractar de recuperar la vida en tots els llocs, fins i tot en aquells que l’han perdut totalment. Batlleiroig té el compromís de fer que tots els seus projectes siguin una explosió de vida, reactivant les dinàmiques naturals del lloc i promovent que es propagui com una ona expansiva més enllà dels seus límits.

#

Edificis biofílics

Façanes, cobertes, patis i interiors verds milloren la salut de les persones, la qualitat de l’aire i la biodiversitat de les nostres ciutats. Els edificis han de promoure la salut i el confort dels usuaris, entendre la relació entre les persones i la natura i els beneficis de les reaccions biològiques que genera. Els balcons, les cobertes i les façanes dels nostres edificis, així com els carrers i les places de les nostres ciutats, es poden renaturalitzar i connectar amb els parcs que tenim i els espais agrícoles que encara conservem.

#

Més sostenibilitat

#

Illa de Calor

Projectant la ciutat bioclimàtica. Hem de configurar ciutats –espais públics i edificis– que disposin de totes les connectivitats possibles, que promoguin la connectivitat ecològica, urbana i metropolitana, que reforcin el caràcter social de totes les actuacions i que adquireixin la qualitat bioclimàtica necessària per a mitigar els efectes produïts pel canvi climàtic.

LLEGIR MÉS
#

Aigua

Visibilitzant el cicle de l'aigua. L'aigua es pot recollir als edificis, retenir i infiltrar en els espais públics i conduir cap als espais naturals pròxims que podem recuperar, creant així un sistema de drenatges del territori que redescobreix la continuïtat de l'aigua, fomenta la creació de nous ecosistemes i facilita la implantació de noves continuïtats cíviques.

LLEGIR MÉS