menútancar

Aigua

#

Vivim en ciutats dissenyades específicament per a ocultar els processos que donen suport a la vida. Quan plou, l’aigua corre ràpidament als embornals i desapareix immediatament en el clavegueram per a entrar, juntament amb les aigües brutes dels edificis, en una xarxa subterrània. Per aquesta xarxa –suposem que ben dimensionada- l’aigua recorrerà diversos quilòmetres fins a la imprescindible depuradora que permetrà la seva reincorporació als cicles naturals. Però podríem viure en unes ciutats que respectessin la geografia primigènia, que promoguessin la conservació dels petits cursos de l’aigua i on es fomentés la visibilitat de tots els sistemes de recollida i drenatge de l’aigua de pluja.

Geografia primigènia

El reconeixement de la geografia primigènia i el seu element principal, els cursos d’aigua, com a element vertebrador a partir del qual s’ha d’estructurar el territori ha estat un dels fils conductors del treball de Batlleiroig en els últims 40 anys. Diversos rius i rieres que en el passat havien estat amenaçats de ser canalitzats s’han convertit en l’eix de diversos desenvolupaments urbans, recuperant-los com a parcs i corredors verds, espais de centralitat cívica i ecològica que han passat a ser importants fragments de la infraestructura verda de la metròpolis.

#

SUDS Sistemes urbans de drenatge sostenible

Actualment les ciutats són ecosistemes amb una pell inerta i impermeable. Les ciutats necessiten una nova pell permeable i biofílica, que actuï com a aïllant tèrmic, i com a filtre hídric i atmosfèric, per a recuperar la capacitat bio-regenerativa que ara no té. Els nostres dissenys incorporen estratègies per a maximitzar la permeabilitat del sòl, la infiltració, i la retenció de l’aigua de pluja en l’espai públic. Els SUDS redueixen els escolaments i la saturació de les xarxes, millorant la integració paisatgística i mediambiental urbana.

#

100% reaprofitament

Davant la creixent demanda i l’escassetat d’aigua, a conseqüència de les condicions climàtiques i amb l’agreujant dels escenaris pronosticats deguts al canvi climàtic, queda patent la urgència per establir estratègies de captació i reutilització del 100% de l’aigua en els mateixos edificis. Podem fer servir tecnologies que permeten reduir l’abocament d’aigües a la xarxa de clavegueram existent, cada vegada més saturada i insuficient, i reduir la contaminació de l’aigua en origen en depurar i reutilitzar les aigües grises abans que surtin de l’edifici.

#

Més sostenibilitat

#

Biodiversitat

Cultivant la vida. Com s'aconsegueix recuperar la biodiversitat en un lloc on s'havia perdut, resolent simultàniament els problemes mediambientals que s'havien creat, la necessitat de crear un nou paisatge i la voluntat de convertir-lo en un nou espai públic?

LLEGIR MÉS
#

Mobilitat Sostenible

Caminant la ciutat. En molts casos ens trobem amb límits infranquejables, autèntiques muralles que impedeixen la connectivitat entre les parts. La resolució d'aquestes interrupcions es converteixen el projecte més estratègic que podem desenvolupar.

LLEGIR MÉS