menútancar
Residència d'estudiants de 274 habitacions a Pedralbes

Un referent d'estil de vida sostenible que fomenta el benestar i salut dels seus usuaris en contacte amb la natura.

Residència Vita Student a Barcelona
Residència Vita Student a Barcelona

Residència Vita Student a Barcelona

La Residència d'Estudiants Vita Student se situa al barri de Pedralbes de Barcelona, en un entorn privilegiat. Un emplaçament cèntric, al costat de diverses universitats de reconegut prestigi, envoltat d'espais verds i al peu de la serra de Collserola. L'edifici de 9.213 m² i 274 habitacions s'organitza en tres volums connectats entre si de planta baixa i quatre plantes.

Autors

Batlleiroig Arquitectura. Enric Batlle Durany, Joan Roig i Duran, Albert Gil Margalef, Helena Salvadó Giné – Arquitecte

Equip

Eirene Presmanes Yrurzun, Marta Gil Margalef, David Casado Pérez, Alba Monfort Ribes, Rafel Bonet Sisniega, Ronda Quetglas Aragay – Arquitecte / Abel Porcar Badal, Helena Valls Fígols, Mercedes Blay Blanc – Arquitecte i urbanista

Col·laboradors

BIS Structures – Enginyeria d'estructures, STATIC Ingeniería – Enginyeria d'estructures, PGI Engineering – Enginyeria d'instal·lacions, ENAR Envolventes Arquitectónicas – Façana, Ferrés Arquitectos y Consultores – Façana, Aeland – Paisatgisme, Garrigues – Advocats, INTRA – Consultors de mobilitat

Promotor

Vita Group

Constructora

Construcía

Estat del projecte

En construcció

Data inici

2021

Ús principal

Equipament

Superfície total

9213 m2

Superfície sostre

7.682 m2
La residència ofereix 274 places al barri de Pedralbes, on es troben algunes de les universitats i escoles de negoci més importants d'Europa. / © SBDA

Una nova manera de viure en contacte amb la natura

El disseny de la residència promou una nova manera de viure, amb unes habitacions dissenyades i equipades per a gaudir de total intimitat que es complementen d’uns espais i serveis comuns que fomenten la vida en comunitat i la relació entre estudiants.

L’organització volumètrica del conjunt permet alliberar un gran espai de la parcel·la, respectant l’arbratge existent i dotant a l’edifici d’espais exteriors de qualitat i en contacte amb la natura. Gràcies a la disposició proposada, totes les habitacions disposen de bones visuals cap als espais exteriors, assegurant als estudiants i docents accés a la natura des de cadascun dels espais.

Espais que potencien la vida en comunitat

La zona comuna més destacada és el gran jardí de l’interior de la parcel·la, on es troben una piscina, un amfiteatre exterior, una zona de barbacoa i zones d’estar, espais que permeten gaudir d’una infinitat d’activitats a l’aire lliure, una de les prioritats del disseny.

En accedir a l’edifici per l’Avinguda Esplugues, a través d’un vestíbul diàfan, es té visual directa amb el jardí interior. El mateix vestíbul connecta amb una gran zona comunitària en el nivell inferior, il·luminada a través d’una gran claraboia que projecta llum natural tot el dia. És en aquest espai on es troben tota mena d’espais comuns com a sales d’estudi, de jocs, menjadors comunitaris, zona d’estar, gimnàs…

A la coberta de l’edifici, amb unes vistes excepcionals de la ciutat de Barcelona, se situa una altra zona d’ús comú i de trobada. Tots aquests espais exteriors cobren especial rellevància a un clima i cultura com la nostra i diferencien a Vita Pedralbes d’altres residències situades al nucli urbà de la ciutat.

L'espai interior de la parcel·la respecta l'arbratge existent i crea nous espais saludables per a la residència. / © SBDA

Una façana senzilla i de qualitat

La façana es caracteritza per la seva senzillesa, qualitat i color, integrant-se totalment a l’entorn enjardinat de la parcel·la. El seu disseny i modulació responen de manera directa al seu programa, ajustant-se a dues situacions diferenciades per la seva orientació i entorn. D’una banda, les façanes nord i est es relacionen de manera directa amb el carrer, per la qual cosa s’ha dissenyat una façana més protegida que combina zones opaques amb altres buides on se situen les balconeres de les habitacions. D’altra banda, les façanes sud i oest són les més exposades al sol i en contacte directe amb el jardí; per això s’han plantejat façanes més lleugeres amb terrasses i vegetació que aporten protecció solar i doten a les habitacions d’espais exteriors de qualitat en contacte amb la natura.

S’ha dissenyat una façana ventilada amb un acabat de ceràmica extruïda de color verd amb una geometria en forma de greca que s’emmarca amb unes làmines d’alumini que emfatitzen la seva modulació. Aquest acabat i la seva geometria generen un joc d’ombres que varia durant el dia, caracteritzant la imatge de l’edifici.

La façana ventilada, el seu acabat de ceràmica extruïda amb una alta inèrcia tèrmica i la incorporació de fusteries d’altes prestacions donen lloc a una envolupant tèrmica que contribueix a reduir la demanda energètica de l’edifici.

Un edifici que posa el benestar i salut dels seus usuaris, la sostenibilitat, la qualitat arquitectònica i el contacte amb la natura al centre del disseny. Helena Salvadó GinéArquitecta / Directora del departament d'Edificació / Partner

Un projecte sostenible que gestiona de manera responsable els recursos

L’edifici ha estat dissenyat sota estrictes paràmetres de sostenibilitat i estalvi energètic, amb una envolupant tèrmica i organització volumètrica que redueixen al mínim la seva demanda. De la mateixa manera, la incorporació d’una sèrie de mesures i l’alta eficiència de les seves instal·lacions redueixen al mínim les emissions de CO₂, la qual cosa suposa que la residència consumeixi un 85% menys que el que s’estableix per la normativa.

S’han incorporat fonts renovables de producció d’energia, com a plaques solars fotovoltaiques –amb una producció anual de 42 MWh/any– així com plaques solars tèrmiques per a la producció d’aigua calenta sanitària –cobrint el 70% de la demanda de l’edifici–.

Al seu torn s’ha optat per implementar una gestió responsable de l’aigua, amb la introducció d’equipaments eficients, una vegetació autòctona de baix requeriment hídric i reaprofitant el 100% de les aigües de pluja. Les aigües de pluja procedents de les cobertes de l’edifici s’utilitzen per al reg de totes les zones verdes i les de la urbanització exterior s’infiltren en el mateix terreny. Amb aquestes mesures reduïm al mínim el consum d’aigua i l’abocament a la xarxa de clavegueram.

En l’edifici es promou la mobilitat sostenible amb espais destinats a bicis i patinets i amb escales obertes i atractives que connecten les zones comunes i promouen recorreguts interiors saludables.

Per tot això, la residència Vita Student preveu obtenir el certificat de construcció sostenible BREEAM, així com una alta qualificació energètica A.

 

Notícies

Nova residència d’estudiants Vita Student, un referent d’estil de vida sostenible.

Llegir més
Nova residència d’estudiants Vita Student, un referent d’estil de vida sostenible.