menútancar
Notícies · Projectes 29/03/2022

Nova residència d’estudiants Vita Student, un referent d’estil de vida sostenible.

Nova residència d’estudiants Vita Student, un referent d’estil de vida sostenible.
La residència obrirà al setembre de 2022 amb una oferta de 274 places al barri de Pedralbes, on es troben algunes de les universitats i escoles de negoci més importants d’Europa, com la IESE, ESADE, UB i la UPC. / © SBDA

La residència d’estudiants Vita Student se situa al barri de Pedralbes de Barcelona, en un entorn privilegiat. Un emplaçament cèntric, al costat de diverses universitats de reconegut prestigi, envoltat d’espais verds i al peu de la serra de Collserola.

L’organització volumètrica del conjunt permet alliberar un gran espai de la parcel·la, respectant l’arbratge existent i dotant a l’edifici d’espais exteriors de qualitat i en contacte amb la natura. Gràcies a la disposició proposada, totes les habitacions disposen de bones visuals cap als espais exteriors, assegurant als estudiants i docents accés a la natura des de cadascun dels espais.

La façana es caracteritza per la seva senzillesa, qualitat i color, integrant-se totalment a l’entorn enjardinat de la parcel·la. L’elecció d’una façana ventilada, el seu acabat de ceràmica extruïda amb una alta inèrcia tèrmica i la incorporació de fusteries d’altes prestacions donen lloc a una envolupant tèrmica que contribueix a reduir la demanda energètica de l’edifici.

L’edifici ha estat dissenyat sota estrictes paràmetres de sostenibilitat i estalvi energètic, amb una envolupant tèrmica i organització volumètrica que redueixen al mínim la seva demanda. De la mateixa manera, la incorporació d’una sèrie de mesures i l’alta eficiència de les seves instal·lacions redueixen al mínim les emissions de CO₂, la qual cosa suposa que la residència consumeixi un 85% menys que el que s’estableix per la normativa.

Un edifici que posa el benestar i salut dels seus usuaris, la sostenibilitat, la qualitat arquitectònica i el contacte amb la natura al centre del disseny.

Descobreix com avança el procés ↓