menútancar
Recuperació mediambiental del Riu Llobregat als municipis de Sant Joan Despí, Sant Boi, Cornellà, L'Hospitalet i el Prat de Llobregat i Sant Vicenç dels Horts

Millorant les condicions paisatgístiques del riu com a infraestructura verda i espai d'oci de la metròpolis.

Recuperació mediambiental del Riu Llobregat a la comarca del Baix Llobregat
Recuperació mediambiental del Riu Llobregat a la comarca del Baix Llobregat

Recuperació mediambiental del Riu Llobregat a la comarca del Baix Llobregat

En el tram del riu Llobregat entre Sant Vicenç dels Horts fins El Prat de Llobregat, plantegem una proposta paisatgística que recupera el riu per a usos socials i activitats d’oci. Un nou parc periurbà que millora la connectivitat entre els marges i la accessibilitat des de les poblacions al riu. Un projecte amb actuacions molt puntuals per a recuperar el riu com un espai natural connectat a la ciutat i al seu entorn.

Autors

Batlleiroig Arquitectura. Enric Batlle Durany, Joan Roig i Duran – Arquitecte

Equip

Xavier Ramoneda, Mario Súñer Díaz, Enrique Valiente, Alejandra Liébana Leirós – Arquitecte / Elena Mostazo, Dolors Feu – Enginyera tècnica agrícola i paisatgista

Col·laboradors

Typsa – Tecnoma – Enginyeria

Promotor

AMB – Àrea Metropolitana de Barcelona, Ajuntament Sant Boi de Llobregat, Ajuntament de Sant Vicenç dels Horts, Ajuntament de Sant Joan Despí, Ajuntament de Cornellá, Ajuntament del Prat de Llobregat

Constructora

Dragados, Acsa Sorigué, Tau – Icesa

Estat del projecte

Construït

Data inici

2007

Data final

2015

Superfície total

1540000 m2
© Jordi Surroca
A través de diferents actuacions es busca crear un Parc Llobregat amb un riu renaturalitzat, una xarxa de camins que permeti una òptima connectivitat i l'accessibilitat des de tots els nuclis urbans que travessa el riu. / © Jordi Surroca
© Jordi Surroca

Una actuació parcial sobre la totalitat de l'àmbit

Històricament el Llobregat ha estat el corredor habitual de les infraestructures de l’àrea metropolitana de Barcelona (carreteres, autopistes, ferrocarrils, trens d’alta velocitat i tot tipus de xarxes de serveis i instal·lacions). Aquest procés ha deteriorat l’espai natural, la qualitat de l’aigua, etc., i la successió d’infraestructures s’ha convertit en una enorme barrera que dificulta i fins i tot impedeix l’accés al riu des de molts municipis.

A fi de recuperar el Llobregat i aprofitar el seu potencial com a espai públic, diverses actuacions estan encaminades a configurar un nou parc que connecti les platges del Prat amb el Pont del Diable de Martorell, permetent el pas cap a altres espais naturals com Collserola i el Garraf.

A la vista dels recursos disponibles, en comptes d’una actuació total en un àmbit petit, es va decidir actuar parcialment sobre la totalitat de l’àmbit. Així, un primer pas habilita una infraestructura bàsica de camins pedestres i ciclables que permet activar aquest espai natural com a espai públic i posa en valor les seves preexistències —rierols, camins agraris, visuals, punts d’interès ornitològic…—. Aquesta nova infraestructura bàsica cerca possibilitar un canvi de mentalitat en la relació dels ciutadans amb el Llobregat

© Jordi Surroca
© Jordi Surroca
Respectant al màxim el medi natural, la proposta converteix un obstacle territorial en un espai verd i accessible per a ús dels ciutadans que a més connecta el Llobregat amb els nuclis urbans del seu entorn. / © Jordi Surroca

Un tractament paisatgístic unitari

L’objectiu de la proposta és la identificació dels principals condicionants per a la recuperació mediambiental del Riu Llobregat i al mateix temps definir les actuacions necessàries per a millorar la connectivitat al llarg del seu llit, així com la seva accessibilitat des dels diferents municipis que l’envolten amb l’objectiu de potenciar l’ús social donant cabuda a activitats d’oci.

Es tracta de donar al riu una idea de conjunt, que li confereixi un criteri de tractament paisatgístic unitari que serveixi alhora per a facilitar el seu futur manteniment i entendre-ho com un únic ens. El desenvolupament de la proposta radica a entendre el riu des de dos punts de vista totalment complementaris:

El riu com a ens viu i canviant, ple de vida i Espai Natural amb la seva pròpia dinàmica i funcionament.

El riu com a Espai Verd i d’Oci periurbà, que sigui un lloc de gaudi per als ciutadans, respectant el mitjà on es troba.

© Jordi Surroca

Operacions concentrades i puntuals

La proposta paisatgística té en compte el riu des de la seva visió com a Espai Verd connectat a la ciutat i el seu entorn. La proposta, realitzada en diverses fases, té com a objectiu resoldre la relació de les ciutats amb el riu, transformant el que ara és un límit en un accés d’una certa urbanitat, permetre la connexió entre els dos marges del va riure, cosir les xarxes de camins que hi ha ja preexistents i fer una proposta de vegetació coherent amb els recursos hídrics disponibles. Lluny de realitzar intervencions extensives en tot l’àmbit del riu, es tracta d’operacions concentrades i puntuals que generin grans canvis en l’accessibilitat i el recorregut al llarg del riu.

Quant a les actuacions en la ribera del riu, es concentren a tractar uns certs punts a partir dels quals es faci reaccionar al riu tant a nivell hidràulic com vegetal. És una proposta a mig-llarg termini els objectius del qual no seran molt visibles en l’inici. Es posa en marxa un procés de naturalització del riu que a poc a poc vagi avançant sense que sigui latent la mà de l’home.

La introducció de petits elements d’alteració del curs del riu (deflectors) aconsegueix reconfigurar el seu aspecte meandriforme en règim d’aigües baixes. S’eliminen en uns certs punts totes les espècies halògenes per a introduir espècies seleccionades creant així unitats d’expansió de flora autòctona que a poc a poc han d’anar colonitzant els marges del riu.

© Jordi Surroca
© Jordi Surroca