menútancar
Edifici mixt amb auditori, menjador, gimnàs i oficines en Arteixo, A Coruña

Una ampliació de la seu central d'Inditex que ordena i reestructura la resta del complex.

Edificis de serveis de la seu central d’Inditex a Arteixo
Edificis de serveis de la seu central d’Inditex a Arteixo

Edificis de serveis de la seu central d’Inditex a Arteixo

El projecte consta d'un nou edifici de serveis annex a la Seu Central d'Inditex i de la urbanització de la zona. El programa es desenvolupa en els tres volums clarament diferenciats però units per una franja longitudinal porticada que comunica els diferents accessos i finalitza en les dues passarel·les de connexió amb l'edifici existent.

Autors

Batlleiroig Arquitectura. Enric Batlle Durany, Joan Roig i Duran, Albert Gil Margalef – Arquitecte

Equip

Esther Díaz Salas, Mariano Aguado de Sas, Beatriz Barral Santos, Albert Solé Bastida, Adelardo Domingo Ruiz, David Sesé López, Segundo Rodríguez – Arquitecte / Maria Duran – Arquitecte i BIM Manager / Josu Acebrón Gutiérrez – Arquitecte i paisatgista / Diana Calicó Soler, Ana Anido Puente – Arquitecte tècnic / Dolors Feu – Enginyera tècnica agrícola i paisatgista

Col·laboradors

Keyplan – Enginyeria, DM Ingeniería – Enginyeria d'instal·lacions, Estudis ESL – Enginyeria d'instal·lacions, Arau Acústica – Enginyeria acústica, Instra Ingenieros – Assessoria LEED, Antonio Reboreda Ingeniería – Enginyeria d'estructures, Prosegur – Enginyeria d'instal·lacions

Promotor

Inditex

Constructora

Goa Invest

Estat del projecte

Construït

Data inici

2015

Data final

2018

Superfície total

78845 m2

Premis

Premis Catalunya Construcció 2019 – Inditex, Arteixo

UN COMPLEX QUE ORDENA

L’ampliació de la Seu Central d’Inditex consisteix en un gran complex de 70.000 m² construïts que ordena i reestructura la resta d’edificis del complex de l’empresa més important d’Espanya. La nova ordenació parteix de la idea de prolongar les connexions principals existents amb un esquema a manera de “claustre”, en aquest cas reinterpretat, ja que alguns costats del claustre són ponts que salven el carrer interior, connectant tots els edificis per als vianants per espais interiors o coberts, resguardats de la pluja habitual a Galícia. El claustre genera un espai exterior de trobada que dota d’aire a un complex d’una gran densitat. En el costat oest del claustre generem l’edifici d’ampliació, un complex de gran grandària connectat amb dos soterranis d’aparcament del qual emergeixen 3 volums, a manera d’iceberg, cadascun amb un programa diferenciat.

Aquest esquema de claustre juntament amb els tres cossos emergents ens permet incorporar aire i espais exteriors en un conjunt amb una densitat molt elevada i on els espais exteriors quedaven totalment condicionats pels aparcaments i els seus vials d’accés. D’aquesta manera no sols ampliem el conjunt ja existent, sinó que ho fem generant un ordre que permeti recórrer-lo d’una manera intuïtiva i còmoda.

El claustre genera un espai exterior de trobada que dota d’aire a un complex amb una gran densitat. / © Antonio Navarro Wijkmark

EL GRAN REPTE PROGRAMÀTIC

La nova intervenció ha d’organitzar-se per a distribuir cinc programes molt diferenciats: Un restaurant, un auditori, un gimnàs, unes oficines per a l’àrea IT i un aparcament cobert. Ho aconsegueix establint tres edificis diferenciats i un sistema d’espais de relació que els uneix i els connecta amb la nau confrontant, on treballen la majoria d’usuaris.

L’organització programàtica del conjunt és un dels reptes més importants que ha assumit aquest projecte. Ha significat la reordenació interna de les oficines existents per a possibilitar la connexió al sistema de passarel·les cobertes que connecten amb l’ampliació i permet als treballadors de la casa moure’s lliurement i amb gran confort, sense importar les condicions climatològiques.

 

Als acabats interiors predominen els materials càlids com la fusta. / © Antonio Navarro Wijkmark

UN PROGRAMA COMPLEX

La geometria de la planta respon a un basament rectangular destinat a aparcament que queda sota la nova plaça i amb accés per la part central des del vial paral·lel a l’edifici de la Seu Central. Sobre aquest nivell emergeixen tres volums. En primer lloc, i pròxim a l’accés al recinte, està el restaurant que destaca per la seva claraboia. En segon lloc, està l’auditori i el gimnàs, del qual destaca el volum de la sala que sobresurt en altura. En tercer lloc, tenim les oficines. Aquestes últimes es disposen en un cos prismàtic a manera de planta diàfana amb una zona més compartimentada, on se situen la part del programa que requereix dimensions més reduïdes juntament amb els nuclis de comunicació i passos d’instal·lacions.

El restaurant és l’element principal de la intervenció i disposa d’una posició privilegiada i d’una imatge singular respecte al conjunt. Organitza les dinàmiques amb un esquema free-flow, on no hi ha espais jerarquitzats i cada usuari és lliure d’ocupar segons el seu interès. La seva geometria es plega per a generar un atri de benvinguda i d’utilització a l’aire lliure.

L’auditori i el gimnàs comparteixen volumetria, atès que tots dos són programes molt oberts al públic i dinàmics. Predominen els materials càlids com la fusta, i contrasta el gran espai de rebuda, obert a la llum natural, amb la intimitat d’un espai tan representatiu com l’auditori i les sales de fitness, més relacionades amb els patis laterals, plens de vegetació.

Finalment, les oficines tecnològiques dels serveis IT, destaquen per la seva lluminositat i amplitud i el contrast amb els espais de relació, generant major intimitat i revestits amb fustes nobles i materials de gran absorció acústica.

Una gran base mig soterrada, ocupada per l’aparcament uneix el conjunt i permet, amb un gest senzill, adquirir la quota que permet connectar la planta baixa del nou complex amb la planta primera de l’edifici existent.

Premis

Batlleiroig guanya el premi Catalunya Construcció 2019 a la “Direcció integrada de projecte”.

Llegir més
Batlleiroig guanya el premi Catalunya Construcció 2019 a la “Direcció integrada de projecte”.
Publicació

Batlleiroig al diari Expansión: “La marca de Inditex estrena oficines centrals amb la tecnologia més avançada i eficient”.

Llegir més
Batlleiroig al diari Expansión: “La marca de Inditex estrena oficines centrals amb la tecnologia més avançada i eficient”.