menútancar
Plan de Mejora Urbana de las manzanas delimitadas por las calles Bolivia, Ciutat de Granada, Sancho de Ávila y Badajoz del distrito 22@

Dues illes del 22@ que s'estructuren al voltant de la recuperació del patrimoni industrial.

Ordenació de les illes Can Tiana i Fàbrica Pons a Barcelona
Ordenació de les illes Can Tiana i Fàbrica Pons a Barcelona

Ordenació de les illes Can Tiana i Fàbrica Pons a Barcelona

El planejament proposa l'ordenació d'aquest nou parc de negocis en el districte tecnològic del 22@ a partir de la conservació dels passatges tradicionals d'aquesta zona industrial.

Autors

Batlleiroig Arquitectura. Enric Batlle Durany, Joan Roig i Duran – Arquitecte

Equip

Abel Porcar Badal – Arquitecte i urbanista / Goretti Guillén – Arquitecte

Promotor

Grupo Castellví

Estat del projecte

Aprovat definitivament

Data inici

2008

Data aprovació definitiva

01/02/2008

Ús principal

Residencial / Oficines / Hoteler

Superfície total

20925 m2

Superfície sostre

62.774 m2

UN DISTRICTE EN DESENVOLUPAMENT

El districte tecnològic 22@ de Barcelona s’està desenvolupant a força de transformar antigues illes industrials, mantenint la memòria fabril del Poblenou però fent lloc per a nous edificis d’oficines i implantar preferentment activitats tecnològiques i de la nova economia, així com un volum important d’habitatge social. En aquest cas es tracta d’una operació conjunta de dues illes que porten els noms de les fàbriques que es van implantar en elles a finals del segle XIX, Can Tiana i la fàbrica Pons.

Les dues illes responien a una estructura típica d’aquesta zona: les fàbriques es van implantar, fa més de 100 anys, en el centre de les illes, abans que els carrers perimetrals de la trama Cerdà estiguessin obertes. Amb el temps les illes es van completar amb naus auxiliars adjacents, edificacions de més altura i usos diferents en els perímetres i una estructura interior de passatges de servei propis de la indústria.

© Antonio Navarro Wijkmark
En les illes de Can Tiana i de la Fàbrica Pons es recuperen el sistema de passatges i els edificis industrials catalogats. / © Jordi Surroca

RECUPERACIÓ INDUSTRIAL I MANTENIMENT DE LA TRAÇA URBANA

El projecte urbanístic consisteix en la conservació de les principals naus industrials de finals del segle XIX i principis del segle XX, mantenint l’estructura de passatges original i ampliant-la amb la implantació de noves zones verdes, de manera que es creen uns recorreguts alternatius als carrers de la trama Cerdà que permeten connectar mitjançant espais per als vianants amb la plaça dels Glòries. Els nous edificis d’oficines i habitatge social s’ordenen en el perímetre de les illes, en relació amb les dues trames, la de carrers i la de passatges, amb altures diverses i amb un volum especial pensat per a acollir la seu de l’organisme públic de la CMT.

Després de més de 15 anys, aquest Pla de Millora Urbana conjunt es troba executat en un percentatge molt alt. Dels edificis proposats, batlleiroig és responsable de la seu de la CMT, els edificis d’oficines Luxa i WIP, l’hotel SBGlow i el nou edifici d’oficines al carrer Tànger, 73, així com de la urbanització dels espais públics interiors.