menútancar
Plan de Mejora Urbana y Proyecto de Urbanización de la manzana delimitada por las calles Álaba, Tánger, Sancho de Ávila y Pamplona del distrito 22@

L'ordenació d'una illa del 22@ estructurada al voltant de la recuperació d'un passatge històric com a espai públic central.

Ordenació de l’illa del passatge Ratés a Barcelona
Ordenació de l’illa del passatge Ratés a Barcelona

Ordenació de l’illa del passatge Ratés a Barcelona

El planejament proposa l'ordenació d'aquest nou parc de negocis en el districte tecnològic del 22@ a partir de la conservació dels passatges tradicionals d'aquesta zona industrial.

Autors

Batlleiroig Arquitectura. Enric Batlle Durany, Joan Roig i Duran – Arquitecte

Estat del projecte

Aprovat definitivament

Data inici

2006

Data aprovació definitiva

2006

Ús principal

Oficines / Equipament

Superfície total

10483 m2

Superfície sostre

31.448 m2

Nombre habitatges

39

MANTENINT I MILLORANT L'ESTRUCTURA URBANA HISTÒRICA

El districte tecnològic 22@ de Barcelona s’està desenvolupant a força de transformar antigues illes  industrials, mantenint la memòria fabril del Poblenou però fent lloc a nous edificis d’oficines per a implantar preferentment activitats tecnològiques i de la nova economia, així com un volum important d’habitatge social. Aquest projecte es desenvolupa en una illa sencera, tallada obliquament pel passatge Ratés, un dels passatges que seguien l’estructura agrícola original i sobre la qual es va superposar la trama Cerdà.

El planejament ordena una illa del 22@ a partir de la conservació del passatge existent, sobre el qual se situen les noves zones verdes i equipaments.

UNA NOVA ZONA VERDA AMPLIANT EL PASSATGE

L’ordenació proposada neix del reconeixement del passatge como el cor del desenvolupament. Sobre ell existien nombrosos edificis d’habitatges de diferents èpoques i un edifici industrial racionalista dels anys 60, tots els quals es conserven. Al costat d’ells i ampliant el passatge s’obre una nova zona verda i se situen els sòls d’equipaments. En la part occidental de la illa es completa el front d’edificis alineats al carrer Pamplona, amb altures estàndards de l’Eixample i combinant els usos d’habitatge social i oficines Mentrestant, en la part oriental, amb enfront del carrer Àlaba, s’ordenen tres edificis aïllats, amb majors altures, i amb una tipologia més pròpia dels usos terciaris.

En aquest àmbit, Batlleiroig és a més responsable de la urbanització dels espais públics interiors i dels tres edificis d’oficines de la meitat oriental de la illa.

 

© Antonio Navarro Wijkmark
© Antonio Navarro Wijkmark