menútancar
Edifici d'oficines al carrer Tànger 73

Un edifici nZEB amb una innovadora façana de fusta carbonitzada que fomenta la relació amb elements naturals a l'entorn de treball i la mobilitat sostenible dels seus usuaris.

Oficines Entegra a Barcelona
Oficines Entegra a Barcelona

Oficines Entegra a Barcelona

Un edifici d'oficines de consum gairebé zero al 22@ que fomenta la mobilitat sostenible dels seus usuaris i la relació amb elements naturals a l'entorn de treball. Gràcies a la seva façana de fusta carbonitzada que redueix la petjada de carboni de l'edifici i una sèrie de mesures passives que disminueixen la seva demanda energètica, el projecte obté la certificació LEED Gold.

Autors

Batlleiroig Arquitectura. Enric Batlle Durany, Joan Roig i Duran, Albert Gil Margalef – Arquitecte

Equip

Anna Lloret Papaseit, José Sanz Gorordo, Anna Porta Almagro, Marta Sanz Cuso – Arquitecte

Col·laboradors

BIS Structures – Enginyeria d'estructures, ENAR Envolventes Arquitectónicas – Façana, G3 – Arquitectes tècnics

Promotor

Patrizia AG, Urban Input

Constructora

OCP – Obra Civil Profesional

Estat del projecte

Construït

Data inici

2020

Data final

2022

Superfície total

4736 m2

Superfície exterior

310 m2
© Oriol Gómez
© Oriol Gómez

Un entorn en desenvolupament

L’edifici Entegra se situa en un xamfrà del districte tecnològic del 22@, reconeixent la cantonada característica de la trama de Cerdà. La seva parcel·la forma part d’un planejament realitzat per batlleiroig en 2008: l’ordenació de les illes Can Tiana i Fàbrica Pons, a les quals l’estudi ja ha projectat diversos edificis com la seu de la CMT, l’Hotel SB Glow o les oficines Luxa.

El programa es resol amb una planta baixa pública i diàfana en contacte amb els espais lliures d’illa i vuit plantes d’oficines en les quals la disposició del nucli estructural a la mitgera permet uns espais de treball oberts, flexibles i adaptables a qualsevol empresa.

© Oriol Gómez

Un accés dinàmic que potencia el sistema de passatges

Se li dona molta importància a l’encaix urbà de la planta baixa de l’edifici en el seu entorn per a aconseguir que compti amb un accés acollidor, dinàmic, d’escala humana i el més permeable possible amb els passatges interiors de l’illa.

Gràcies a la creació del gran porxo d’accés, situat en el xamfrà de l’illa, s’aconsegueix ampliar el sistema de passatges, potenciant així la relació entre l’interior i exterior de l’edifici. A més, els pilars del porxo es dissenyen amb una forma trapezoidal per a donar-li un aspecte distintiu a l’accés.

© Oriol Gómez
© Oriol Gómez

Una solució de façana innovadora

En una forta aposta per la innovació, l’edifici compta amb una façana de fusta carbonitzada seguint el mètode Yakisugi, una tècnica tradicional japonesa de més de tres-cents anys adaptada als més estrictes requeriments actuals. Consisteix en la crema de la capa externa de la fusta, de manera que s’assegura la protecció enfront de la humitat, la radiació solar i l’atac d’insectes.

Gràcies a aquesta elecció, es redueix considerablement la petjada de carboni de l’edifici i es resol la façana de l’edifici amb un sistema natural d’alta durabilitat i que compta amb un molt baix manteniment.

La façana juga amb els vols dels forjats, proporcionant una protecció enfront de la radiació solar i reduint la seva demanda energètica. Amb el mateix objectiu, es va estudiar el percentatge òptim entre vidre i massís en cada façana, aconseguint un equilibro òptim entre l’aprofitament de la il·luminació natural i el control de la radiació solar, és a dir, entre el confort dels usuaris i l’eficiència energètica de l’edifici. A més, s’han fet diferents agrupacions de les densitats per plantes de tal manera que es dona un moviment a la façana entre els vols horitzontals que marquen els cants de forjat.

 

© Oriol Gómez

Espais en contacte amb la vegetació i elements naturals

Cada espai del projecte està pensat per a aportar benestar als seus usuaris. Totes les plantes disposen d’espais en contacte amb terrasses i vegetació, de manera que es promou la biofília i s’intensifica la relació de les oficines amb els espais exteriors.

A l’interior, es cuiden al detall els acabats i es mantenen les instal·lacions i els forjats vists, incorporant una solució nova d’encofrat amb textura irregular per a la millora del condicionament acústic.

© Oriol Gómez
L'edifici d'oficines Entegra és un projecte que, per la seva sobrietat, eficiència i apostes innovadores, aconsegueix destacar en el districte tecnològic del 22@. José Sanz GorordoArquitecte / Edificació / Senior Project Director
© Oriol Gómez

Prioritzant la mobilitat sostenible

La normativa requeria una dotació d’aparcament per a cotxes, però la rampa d’accés obstaculitzaria el sistema d’espais públics que es proposava. Per això, s’opta per prescindir de l’aparcament per a cotxes i així preservar el protagonisme del porxo i la connexió amb el passatge.

A canvi, s’ofereix una dotació d’aparcament de bicicletes major a la normativa, a més d’incorporar uns vestuaris per a promoure l’esport entre els usuaris de l’edifici. La vocació de l’edifici està orientada al benestar dels usuaris des que emprenen el trajecte al seu treball.

En definitiva, s’adopta una solució que prioritza les connexions per als vianants i de mobilitat sostenible. Una aposta pel nou paradigma de la mobilitat que ha deixat enrere als cotxes com a protagonistes de les nostres ciutats.

Aquestes mesures aconsegueixen que l’edifici sigui el primer a Europa a obtenir la certificació Cycling Friendly, que estableix un estàndard de qualitat per a empreses que aposten per facilitar i motivar l’ús quotidià de la bicicleta entre els seus treballadors i treballadores.

© Oriol Gómez
© Oriol Gómez

La sostenibilitat, prioritat en totes les fases de projecte

Un dels requeriments principals des de l’inici del projecte va ser el d’aconseguir la màxima eficiència energètica possible. Per a això, s’opta per un disseny lògic que permet integrar totes les premisses de sostenibilitat i es treballa al màxim la coordinació entre totes les disciplines per a aconseguir-ho.

Les oficines Entegra es van treballar des de les primeres fases de projecte per a establir estratègies passives que redueixin la demanda energètica de l’edifici.

Tots els elements de la coberta es dissenyen en color blanc per a evitar que els seus materials absorbeixin i emmagatzemin energia tèrmica. També s’afavoreix la ventilació natural gràcies a un sistema intel·ligent que, mitjançant sensors, obre finestres en la façana per a aprofitar la circulació creuada alhora que per al condicionament mecànic.

Gràcies a totes aquestes estratègies passives i a la màxima optimització de les instal·lacions, s’arriba a uns 23,9 kW/h/m³ a l’any, una dada que permet considerar-lo com a edifici d’energia gairebé zero (nZeb) i que suposa la màxima qualificació energètica a la qual opta situant-se en el districte del 22@.