menútancar
Helix Cruise Terminal al port de Barcelona

Una terminal de creuers clara i senzilla que conjuga diseny, funcionalitat i confort.

Helix Cruise Terminal al port de Barcelona
Helix Cruise Terminal al port de Barcelona

Helix Cruise Terminal al port de Barcelona

Helix Cruise Center dialoga amb el llenguatge industrial dels elements que l'envolten: el port industrial, grues de càrrega, vaixells i contenidors, i magnífiques vistes a les muntanyes més pròximes i al passeig marítim de la ciutat.

Autors

Batlleiroig Arquitectura. Enric Batlle Durany, Joan Roig i Duran, Albert Gil Margalef – Arquitecte

Equip

Meritxell Moyà Vilalta – Arquitecte / Antonio Duran Bautista, Maria Duran – Arquitecte i BIM Manager / Diana Calicó Soler, David Sobrino Viguín, Marc Torrella Mayol – Arquitecte tècnic

Col·laboradors

STATIC Ingeniería – Enginyeria d'estructures, PGI Engineering – Enginyeria d'instal·lacions

Promotor

Carnival Corporation & plc

Constructora

VOPI4, Elecnor

Estat del projecte

Construït

Data inici

2016

Data final

2018

Superfície total

7245 m2

Superfície exterior

18687 m2
© Antonio Navarro Wijkmark

UNA PEÇA VOLUMÈTRICA, CLARA I SENZILLA

Aquest edifici que connecta la ciutat de Barcelona i el mar Mediterrari es planteja com una peça volumètrica, clara i senzilla, que uneix dues premisses principals, la funcionalitat i la comoditat. L’edifici estén la seva capacitat d’embarcar i desembarcar als passatgers dels vaixells de Carnival Corporation & PLC, en el menor temps possible, complint amb els estrictes requisits de seguretat i organitzant un complex programa funcional.

L’arquitectura de l’edifici permet fer aquestes operacions aportant confort i benestar a les persones, a causa dels espais amplis i intuïtius que aporten il·luminació natural gràcies a un sistema de claraboies al terrat i grans obertures de vidre que ofereixen una impressionant vista emmarcada de Barcelona.

La terminal es connecta al vaixell a través d'una passarel·la edificada adjacent que dóna accés a dues passarel·les mòbils; el projecte inclou l'adequació dels accessos terrestres, així com la urbanització de l'entorn. / © Antonio Navarro Wijkmark

UN SISTEMA LÒGIC

El conjunt de solucions constructives que configuren l’edifici confereix un alt grau de sostenibilitat: les façanes ventilades milloren les característiques tèrmiques de l’edifici, i els colors clars del sostre permeten la reflexió i eviten l’efecte de “illa de calor”.

La concepció de l’envolupant de l’edifici parteix d’una configuració lògica de les façanes, on cada orientació obté una solució diferent, responent en conseqüència: les façanes Est i oest ofereixen grans obertures per a emmarcar les vistes i permetre l’entrada de la llum del dia, però també protegir-se de la llum directa radiació del sol gràcies a les seves grans volades que s’utilitzen per a col·locar una àmplia terrassa protegida. La façana sud té una obertura lineal que proporciona suficient llum evitant la llum solar excessiva i per contra, la façana nord, que dóna accés al vaixell, s’obre totalment i integra la passarel·la oberta com una extensió del propi edifici.

Els mobles de les sales d’espera s’adapten a l’escala quotidiana a través de diverses configuracions i l’ús de materials càlids, com la fusta. /© Antonio Navarro Wijkmark
La volumetria de l'edifici i el seu sistema de façanes generen espais interiors de gran qualitat amb una gran quantitat de llum natural, trobant un equilibri òptim per a evitar el sobreescalfament dels espais interiors. Albert Gil MargalefArquitecte / CEO / Senior Partner

DISSENY, FUNCIONALITAT I CONFORT

L’estructura de l’edifici es conforma principalment de formigó prefabricat, que confereix a l’ordre i la regularitat dels espais interiors i exteriors, sent al mateix temps un sistema òptim en termes de velocitat i eficiència del muntatge. El sostre es completa amb un sistema estructural d’amarraments, que permeten la creació d’un ampli espai lliure de columnes.

Els acabats interiors, nets i simples, donen resposta als criteris de resistència, donat l’ús intensiu de l’espai, els criteris acústics que responen a les àmplies dimensions de les habitacions, i la forta voluntat de proporcionar a l’interior un ambient relaxat, còmode i ple de llum, utilitzant colors suaus i neutres, que no aclaparin al passatger, i li permeten observar la ciutat des d’un lloc silenciós i protegit. Els interiors es completen amb una sèrie de mobles per a sales d’espera que s’adapten a l’escala quotidiana a través de diverses configuracions i l’ús de materials càlids, com la fusta, allunyant-se de la configuració general d’aquesta mena d’espais, generalment freds i impersonals.

La nova terminal de Carnival Corporation & PLC és una peça arquitectònica equilibrada, que uneix disseny, funcionalitat i confort, que rep o diu adéu al passatger en espais còmodes i acollidors des d’on observar la ciutat de Barcelona.