menútancar
Pont sobre el riu Besòs a Sant Adrià de Besòs

Un pont amb secció esglaonada per a aconseguir una àmplia visió cap a la mar de l'usuari que circula per damunt atorgant qualitat a l'espai urbà.

Pont sobre el riu Besòs
Pont sobre el riu Besòs

Pont sobre el riu Besòs

La proximitat de la mar i la seva possible visió des del pont dibuixa una secció esglaonada. L'asimetria que es va accentuar en dimensionar la vorera com un passeig per als vianants donant continuïtat als passejos laterals del riu Besòs, atorga espais urbans de qualitat, centrats en l'usuari i proporcionant una millor connectivitat a la ciutat.

Autors

Batlleiroig Arquitectura. Enric Batlle Durany, Joan Roig i Duran – Arquitecte

Col·laboradors

Jordi Torrella – Enginyer civil

Promotor

AMB – Àrea Metropolitana de Barcelona

Estat del projecte

Construït

Data inici

1986

Data final

1988
©Hisao Suzuki
← La vorera costat muntanya finalitza el seu recorregut en un podi de formigó que presideix i emfatitza un dels laterals del llit. / ©Hisao Suzuki

La proximitat del mar i la seva possible contemplació des del pont, així com la diversificació de circulacions per a accentuar la qualitat urbana, són els criteris de disseny d’aquest pont sobre el riu Besòs, a Barcelona.

La seva extensió es divideix en tres plataformes: vorera mar, calçada i vorera muntanya, que s’escalonen asimètricament a mode d’amfiteatre. Aquesta asimetria s’accentua en dissenyar la vorera mar en forma de passeig, dotant-la de bancs i protegint-la dels vents. La vorera muntanya es redueix fins a convertir-se en una passarel·la de circulació més dinàmica que, com és més elevada que la resta dels passos, aporta a la circulació per als vianants aquest factor de risc que tot pas sobre un riu comporta.

Aquesta secció asimètrica i escalonada que conclou en dos punts de sortida iguals per a tots els passos, dibuixa en alçat tres traces de radi diferent. La construcció en formigó permet flexibilitzar les terrasses, corbant-les suaument, sense alterar la seva geometria. Els suports s’independitzen formal i geomètricament dels taulers, accentuant la lleugeresa d’aquests.