menútancar
Transformació de la C-245 en un passeig interurbà verd als municipis de Cornellà, Sant Boi de Llobregat, Viladecans, Gavà i Castelldefels

Nou corredor social interurbà que promou la mobilitat sostenible i incorpora grans superfícies enjardinades amb més de 5.000 arbres.

Transformació urbana de la carretera C-245 al Baix Llobregat, Barcelona
Transformació urbana de la carretera C-245 al Baix Llobregat, Barcelona

Transformació urbana de la carretera C-245 al Baix Llobregat, Barcelona

La voluntat d'implantar una plataforma reservada per a l'autobús i altres vehicles autoritzats, a fi de reestructurar els criteris de mobilitat en el transport col·lectiu de la zona, permet al seu torn plantejar-se una remodelació encaminada a potenciar el caràcter urbà, convertint aquest tram de la C-245 en un passeig vertebrador dels diferents municipis que travessa.

Autors

Batlleiroig Arquitectura. Enric Batlle Durany, Joan Roig i Duran – Arquitecte

Equip

Iván Sánchez Fabra, Antoni Monté Llopis, Mario Súñer Díaz – Arquitecte

Col·laboradors

Summa – Enginyeria, BiomaGroup – Consultor mediambiental

Estat del projecte

No construït

Data inici

2008

Data final

2012

Superfície total

9820 m2

El Baix Llobregat és una comarca clau per al desenvolupament urbà, social i polític de l’Àrea Metropolitana de Barcelona, de la qual forma part. La coincidència en aquesta comarca dels principals sistemes de connectivitat de Catalunya (autopistes, aeroport, port, AVE etc.) amb el progressiu creixement demogràfic de les seves poblacions, ha configurat el seu fort caràcter periurbà, no ja només de la seva estructura morfològica, sinó també del seu aspecte general.

Exemple d’aquesta situació podria ser sens dubte la carretera comarcal C-245 i en concret el tram que uneix l’estació de ferrocarril de Castelldefels amb el centre de Cornellà de Llobregat. Aquest segment de carretera, amb una longitud aproximada d’11 Km, comunica les localitats de Castelldefels, Gavá, Viladecans, Sant Boi de Llobregat i Cornellà de Llobregat, on connecta amb el ferrocarril, el metro i el tramvia del Baix Llobregat, travessant nuclis urbans, polígons industrials, àrees pendents de desenvolupament urbanístic i fins i tot convertint-se en autovia per a creuar, mitjançant un pont, el riu Llobregat.

© SBDA Images

Aquesta remodelació, a més del propi disseny de la plataforma reservada per a l’autobús i vehicles autoritzats hauria de comportar una àmplia reducció del trànsit privat i dels aparcaments en superfície, una implantació o, en tot cas, una millora dels espais reservats per als vianants i les bicicletes i una substancial millora de la qualitat urbana i mediambiental dels espais resultants.

El foment dels sistemes lents de mobilitat (vianants i bicicletes) al llarg d’aquest eix viari es pot complementar amb una reserva d’espais de passeig –uns vint metres en la secció tipus de cinquanta metres– que millorarà la connectivitat urbana entre els cinc municipis. Per a completar aquesta connectivitat es requerirà d’algun projecte especial que vinculi correctament Sant Boi amb el centre de Cornellà i els marges del riu Llobregat.

© SBDA Images
© SBDA Images