menútancar
Gran de Sant Andreu

Pacificació del carrer Gran de Sant Andreu de Barcelona.

Gran de Sant Andreu
Gran de Sant Andreu

Gran de Sant Andreu

La proposta transforma aquest important eix viari en un carrer cívic, amb predominança del vianant, incrementant la presència de vegetació, llocs de reunió i salvaguardant l'arbratge preexistent.

Autors

Batlleiroig Arquitectura. Enric Batlle Durany, Joan Roig i Duran, Iván Sánchez Fabra – Arquitecte/ Lola Simón, Maria Blanco – Enginyer

Equip

Mario Súñer Díaz – Arquitecte / Lidia Carrillo Parra – Arquitecte i paisatgista / Diana Calicó Soler, Laura Luque Pan – Arquitecte tècnic / Yago Cavaller Galí – Enginyer tècnic agrícola i ambientòleg / Dolors Feu – Enginyera tècnica agrícola i paisatgista

Promotor

BIMSA – Barcelona d’Infraestructures Municipals

Ubicació

Estat del projecte

Construït

Data inici

2018

Data final

2019

Superfície total

15.226,42 m2

Gran de Sant Andreu

 

El projecte vol donar a aquest carrer principal una configuració nova i diferent, que sigui una expressió d’unitat i homogeneïtat en tot el tram amb un material innovador com l’asfalt polit de mostassa. Aquest li permet adaptar-se bé a les singularitats de l’estructura urbana actual, a més a més de donar forma a espais singulars amb un canvi de material a granit gris i generar quadrats on ara hi ha encreuaments. Tot el projecte té com a objectiu millorar la pèrdua de biodiversitat afegint una infraestructura verda viva i la infiltració i l’emmagatzematge d’aigua de pluja.

Un dels principals aspectes a estudiar dins d’aquesta plataforma única és l’escorrentia d’aigua. La proposta proposa un nou sistema de drenatge que millora la permeabilitat i la infiltració al sòl, que manté una clara relació amb els arbres heretats i que contribueix a millorar les condicions d’humitat del subsòl. Aquesta solució afavoreix la biodiversitat en permetre la plantació d’una àmplia gamma d’espècies arbustives i herbàcies que acompanyen els arbres existents, cosa que permet apropar els ciutadans a nous espais renaturalitzats.