menútancar
Habitatges 412 Gran de Sant Andreu a Barcelona

Edifici de 25 habitatges en el barri de Sant Andreu.

Habitatges 412 Gran de Sant Andreu a Barcelona
Habitatges 412 Gran de Sant Andreu a Barcelona

Habitatges 412 Gran de Sant Andreu a Barcelona

El present projecte desenvolupa un conjunt edificatori de 25 habitatges, 3 locals comercials i aparcament al carrer Gran de Sant Andreu 414-418. Els habitatges s’ organitzen en un sol bloc de PB+5.

Autors

Batlleiroig Arquitectura. Enric Batlle Durany, Joan Roig i Duran, Albert Gil Margalef, Helena Salvadó Giné – Arquitecte

Equip

Laura Quintana Fernàndez, Cristina Domínguez Morales, Miguel Saludas – Arquitecte

Col·laboradors

STATIC Ingeniería – Enginyeria d'estructures, JSS – Enginyeria d'instal·lacions

Promotor

Cointasados

Ubicació

Constructora

Copcisa

Estat del projecte

Construït

Data inici

2017

Data final

2019

Superfície total

7.354,08 m2
© Antonio Navarro Wijkmark
© Antonio Navarro Wijkmark

Habitatges Sant Andreu

La parcel·la, de 624 m², té unes dimensions de 16 m d’ample per aproximadament 39 m de llarg. La posició del bloc segueix les alineacions i profunditats definides al planejament, amb un edifici sobre rasant de 13 m d’ample, per la qual cosa es genera a la part posterior de l’edifici un espai de 3m ocupat sota rasant però no ocupat sobre rasant que té la consideració d’espai privat d’ús públic i que permet l’accés des del carrer de la Residència cap a l’espai urbanitzat de l’interior d’illa.  L’accés als habitatges és mitjançant dos portals independents des del carrer Gran de Sant Andreu, un portal dona accés a 10 habitatges (tots ells de 3 dormitoris) i l’altre a 15 habitatges (10 de 4 dormitoris i 5 de 3 dormitoris).

La planta baixa té la rampa d’accés al soterrani des del carrer de la Residència. La resta de la planta baixa es destina als vestíbuls d’accés amb les seves sales de reserva de residus i la reserva d’espais comuns. Es completa la planta amb 3 locals comercials. La topografia del carrer té una lleugera pendent que acumula un desnivell de 50 cm d’un extrem a l’altre.

L’edifici disposa de dues plantes soterrani d’aparcament i trasters.

El bloc te 3 façanes i una mitgera amb la futura edificació veïna. Les façanes s’adapten a dues situacions diferenciades de l’ edificació:

Les façanes orientades a sud i est (zona de dia) estan formades per terrasses corregudes de 1.5 m d’ample que comuniquen directament amb l’ estar-menjador i la cuina. El material de façana combina trams d’obra vista esmaltada de color negre amb trams de façana de SATE de 2 tonalitats, blanc i gris. La façana orientada a oest (zona de nit) contempla unes obertures individuals que donen a les habitacions. El material d’aquesta façana és tot de SATE de 2 tonalitats, blanc i gris. Aquest material confereix a l’edifici d’un bon aïllament tèrmic alhora que es preveu també la millora de l’ aïllament de les cobertes, de les fusteries i l’utilització de vidres baix emissius i sistemes de climatització i producció d’ACS altament eficients. Tots els habitatges tenen bones orientacions i ventilació creuada.

© Antonio Navarro Wijkmark