menútancar
Escola Tarragona a Tarragona

Centre d’Educació Infantil i Primaria al carrer de Guillem Oliver, 3.

Escola Tarragona a Tarragona
Escola Tarragona a Tarragona

Escola Tarragona a Tarragona

El projecte del CEIP a Tarragona parteix de la divisió del programa funcional de l'edifici en dos volums diferenciats: un de planta baixa més dues en el qual se situen les aules, les àrees d'administració, els despatxos del professorat, la biblioteca, el menjador i la cuina, i un altre d'una sola planta en el qual se situa el gimnàs i els vestidors.

Autors

Batlleiroig Arquitectura. Enric Batlle Durany, Joan Roig i Duran, Iván Sánchez Fabra – Arquitecte

Equip

Albert Gil Margalef, Carla Cadavid Izquierdo, Miriam Aranda, Matteo Lencioni, Oriol Vañó, Josep Montoliu – Arquitecte

Col·laboradors

STATIC Ingeniería – Enginyeria d'estructures, Consulting Oficina Técnica Lluis J. Duart – Enginyeria d'instal·lacions

Promotor

GISA – Gestió d’Infraestructures

Ubicació

Constructora

Tau – Icesa

Estat del projecte

Construït

Data inici

2009

Data final

2010

Superfície total

3555 m2
© Jordi Surroca
© Jordi Surroca
© Jordi Surroca

Una organització racional

El volum principal és de planta rectangular, de 79,90 m x 19,15 m i se situa en la parcel·la buscant orientar a sud les aules d’educació infantil i al seu torn alinear-se amb el carrer principal d’accés. L’entrada se situa en el punt mitjà del solar per a minimitzar l’impacte econòmic dels moviments de terres. L’accés des del vestíbul central permet una àgil distribució de les diferents dependències. El gimnàs se situa, com una  edificació annexa, en la zona nord del solar, unida a l’edifici principal per un porxo.

L’edifici, així plantejat minimitza la repercussió econòmica de les façanes i mitjançant la seva organització racional permet estandarditzar i prefabricar tots i cadascun dels seus elements, tant estructurals com constructius. L’estructura portant es projecta en formigó prefabricat igual que els tancaments. Les finestres es dissenyen de manera que s’adeqüi a les diferents orientacions i al mateix temps faciliti la millor i més adequada ventilació de l’aula.

La qualitat dels tancaments en formigó prefabricat no va fer necessari un tractament final en obra. Així i tot, es va optar per afegir color en algunes parts de l’edifici coincidint amb l’elecció de color de l’interior. Aquesta decisió, més la gràfica impresa en la façanes, caracteritzen d’una manera específica un edifici que, per respecte tipològic, es pretenia el més genèric possible.

© Jordi Surroca
© Jordi Surroca
© Jordi Surroca