menútancar
Escola Thau a Sant Cugat

Ordenació i amplicació de l'escola Thau a Sant Cugat del Vallés.

Escola Thau a Sant Cugat
Escola Thau a Sant Cugat

Escola Thau a Sant Cugat

Projecte d’ampliació de l’escola Thau de Sant Cugat del Vallès que ha dotat l’escola de les dependències necessàries per a poder tenir una tercera línia per a educació infantil, primària i secundària; ampliant zones d’aules, millorant el servei de restauració i els accessos i integrant un nou pati de jocs amb un amfiteatre exterior.

Autors

Batlleiroig Arquitectura. Enric Batlle Durany, Joan Roig i Duran – Arquitecte

Equip

Rachel Belaustegi, Cristina Castellví, Antoni Monté Llopis, Goretti Guillén, Carles Figueras – Arquitecte

Col·laboradors

STATIC Ingeniería – Enginyeria d'estructures, SJ12 – Enginyeria d'instal·lacions

Promotor

Institució Cultural del CIC

Constructora

Novantia

Estat del projecte

Construït

Data inici

2010

Data final

2012

Superfície total

1600 m2
© Jordi Surroca

L’escola THAU a Sant Cugat del Vallés va ser construïda entre 1996 i 2002 per RGA arquitectes. Es tracta d’un edifici amb un esquema en planta en forma de pinta, amb un cos principal de dues plantes que serveix de corredor de distribució i tres cossos d’aularis i un de cuines i menjador adossats perpendicularment al primer. El nostre projecte d’ampliació preveia bàsicament dotar a l’escola de les dependències necessàries per a poder albergar una tercera línia per a educació infantil, primària i secundària, millorar i ampliar l’àrea de menjador i cuina i finalment incorporar al conjunt un nou pati de jocs. Per a això es va decidir, d’una banda, respectar al màxim l’esquema original, de manera que l’ampliació no entrés en contraposició amb l’existent sinó que se sumés al conjunt d’una forma harmònica, i per un altre, ocupar el mínim de solar buit per a poder mantenir i fins i tot ampliar les àrees de joc.

© Jordi Surroca

Amb aquests objectius es va renovar la zona de menjador, ampliant la cuina i millorant l’accés incorporant-li una marquesina per a protegir l’entrada. Quant a l’àrea docent, es va optar per situar part dels nous aularis sobre la barra d’educació infantil existent, que era d’una sola planta, i situar la resta d’aules d’educació primària, aules de reforç, tutories, sales polivalents i serveis, en una nova barra perpendicular al cos principal però a l’altre costat del corredor de distribució. En aquest nou cos, també de dues plantes, la major part del programa se situa en la planta superior a excepció de les sales polivalents i els serveis per a patis i pistes esportives exteriors, que se situen en planta baixa. Això permet alliberar en planta baixa un gran espai a manera de porxo a l’aire lliure i al seu torn connectar les zones de joc situades a banda i banda. Donat el desnivell del solar, en ampliar les pistes de joc vam tenir l’oportunitat de resoldre el canvi d’altura mitjançant una zona en gradería, dotant així a l’escola d’un petit amfiteatre a l’aire lliure.

© Jordi Surroca