menútancar
Institut Lluís de Requesens a Molins de Rei

Institut d’Educació Secundària al carrer Felip Canalias, 19.

Institut Lluís de Requesens a Molins de Rei
Institut Lluís de Requesens a Molins de Rei

Institut Lluís de Requesens a Molins de Rei

L'Institut Lluís de Requesens es situa en el límit urbà del municipi de Molins de Rei a Barcelona, al costat de l'escola d'educació infantil i primària Ferran Agulló i les instal·lacions esportives Ricard Ginebreda i limita per un dels seus costats amb l'autovia B-23.

Autors

Batlleiroig Arquitectura. Enric Batlle Durany, Joan Roig i Duran, Albert Gil Margalef – Arquitecte

Equip

Marta Gil Margalef, Miriam Aranda, Lourdes Romeo Sus, Beatriz Barral Santos – Arquitecte / Maria Duran – Arquitecte i BIM Manager

Col·laboradors

Rafael Capdevila (BCMB) – Arquitectes tècnics, STATIC Ingeniería – Enginyeria d'estructures, PGI Engineering – Enginyeria d'instal·lacions

Promotor

GISA – Gestió d’Infraestructures

Constructora

Dragados, Constructora Calaf

Estat del projecte

Construït

Data inici

2014

Data final

2016

Superfície total

4707 m2
© Antonio Navarro Wijkmark

El projecte es desenvolupa a partir de la divisió del programa funcional de l’Institut en dues parts segregades: un edifici de planta baixa més dos, on es situen les aules, les zones d’administració, despatxos de professorat i biblioteca i un segon edifici d’una sola planta que agrupa la zona de cuina i menjador i el gimnàs amb els seus vestuaris. Aquest segon edifici participa més directament dels patis i es comunica amb el primer mitjançant un porxo que permet un accés protegit de la pluja.

© Antonio Navarro Wijkmark

L’edifici es situa seguint l’orientació Nord-Sud, de manera que cap de les seves façanes principals doni cap a l’autovia B-23 per a minimitzar el seu impacte acústic. Les seves façanes principals s’orienten a Nord i a Sud, col·locant el major nombre d’aules a Nord per a evitar les molèsties de l’assolellament i l’enlluernament. En aquesta posició, l’edifici s’alinea amb el carrer Menéndez Pelayo, generant en una certa manera una prolongació de la seva rambla arbrada. L’accés principal se situa, precisament, a la cantonada entre Menéndez Pelayo i Felipe Canallas. En aquesta confluència, l’edifici principal es recula generant un eixamplament en l’àmbit d’entrada per a remarcar i afavorir l’accés.

© Antonio Navarro Wijkmark

L’estructura és de pilars i lloses de formigó prefabricats. Quant a les façanes, les de planta baixa són de panells de formigó prefabricat mentre que les de les plantes superiors són façanes ventilades de panells d’acer galvanitzat i lacat. Les làmines de protecció solar, són d’alumini extrusionat i perforat. La planta baixa i els interiors es pinten de groc en contrast amb el gris de l’acer de les plantes altes i les làmines. Als patis es van plantar Koelreuterias i Parkinsonias, les flors dels quals també són grogues.

© Antonio Navarro Wijkmark