menútancar
Pont Mas Lluhí a Sant Just Desvern

La construcció del pont, just a la directriu del carrer Blasco de Garay, dóna resposta a la connectivitat viària entre la urbanització prevista del sector de Mas Lluhí i el sector industrial del carrer de Blasco de Garay.

Pont a Mas Lluhí
Pont a Mas Lluhí

Pont a Mas Lluhí

El pont es planteja amb una secció asimètrica que permet diferenciar el tractament d'acabats, ateses les necessitats i exigències d'ús corresponents. En el cas del vial rodat els acabats que es proposen són: acer galvanitzat en les barreres de protecció, asfalt en el paviment, i formigó prefabricat i naturvex, en la resta d'elements. En el cas de la passarel·la per als vianants, els acabats que es proposen són: fusta tractada en el paviment i barana oest, acer inoxidable i vidre laminar a la barana del costat est, i incorporant , a la manera de mirador, bancs tipus ‘Moon’ de fusta i papereres en punts estratègics al llarg del seu recorregut.

Autors

Batlleiroig Arquitectura. Enric Batlle Durany, Joan Roig i Duran – Arquitecte

Equip

Iván Sánchez Fabra, Antoni Monté Llopis – Arquitecte

Col·laboradors

Manuel Raventós – Enginyeria

Promotor

AMB – Àrea Metropolitana de Barcelona

Estat del projecte

No construït

L'estructura

El vial rodat serà de formigó tibat, alleugerit, amb una reducció del cant en el costat oest de la secció principal del tauler. En la passarel·la per als vianants, es proposa una estructura de costelles en volada de perfils d’acer, ancorades al tauler principal de formigó. Aquestes costelles permeten absorbir la diferència variable de cota entre la rasant del vial rodat i la rasant de la passarel·la per als vianants.