menútancar
Connexió per a vianants pel Turó de Vallbona entre els barris de Vallbona i Can Sant Joan a Barcelona

Una connexió més segura, saludable i confortable entre dos municipis, exemple de canvi de paradigma cap a una mobilitat urbana saludable que promou el door-to-door.

Connexió per a vianants entre Barcelona i Montcada i Reixac
Connexió per a vianants entre Barcelona i Montcada i Reixac

Connexió per a vianants entre Barcelona i Montcada i Reixac

El projecte se situa en un espai intersticial entre municipis, en la confluència entre les serres de Collserola i de la Marina, en contacte amb l'espai natural del Rec Comtal i el Besòs. L'àmbit del projecte ha estat històricament el darrere de tots dos municipis convertint-se en un espai degradat fruit dels abocaments il·legals que es van dur a terme durant anys, generant la desapropiació del lloc per part dels ciutadans. L'objectiu del projecte és la consolidació i millora d'un pas de vianants, actualment no accessible i insegur, entre els barris de Vallbona i Can Sant Joan.

Autors

Batlleiroig Arquitectura. Enric Batlle Durany, Joan Roig i Duran, Iván Sánchez Fabra – Arquitecte

Equip

Clàudia Amías Roget – Arquitecte i paisatgista / Clara Terradellas Rosell, Marta Sanz Cuso, Laura Florentín Aragón – Arquitecte / Elisabeth Torregrosa Avilés – Arquitecte tècnic / Dolors Feu – Enginyera tècnica agrícola i paisatgista

Col·laboradors

SBS Simón i Blanco – Enginyeria

Promotor

Consorci del Besòs

Constructora

Copcisa

Estat del projecte

Construït

Data inici

2019

Data final

2020

Superfície total

7608 m2

Superfície exterior

7608 m2

Premis

XV Bienal Española de Arquitectura y Urbanismo – Montcada

Pressupost

922831,14€
Al llarg del camí, el vianant gaudeix d'unes vistes privilegiades. / © Jordi Surroca

UNA SOLUCIÓ SENZILLA PER A UN PROJECTE COMPLEX

Es regularitza lleugerament la traça i el pendent del camí existent per a resoldre la falta de relació entre els barris veïns, amb una aposta decidida per la mobilitat tova, i una ciutat biofílica: saludable, amb menys contaminació, i accessible a les persones. El nou passatge, amb 175 m de longitud, té un traçat amb pendents suaus per als vianants en un entorn renaturalitzat, que actua com un mirador sobre el Besòs. El camí uneix la xarxa urbana per a vianants amb el sistema d’espais lliures metropolità en una de les connexions més curtes entre Barcelona i Montcada.

Amb la definició d’una secció tipus i l’elecció d’una paleta reduïda de materials es resol d’una forma senzilla un projecte complex. Aquest, atén les característiques del lloc i s’adapta en cada punt per a mantenir la vegetació i els vessants existents de la forma més respectuosa possible. També es realitza l’adequació de l’esplanada contigua a la plaça Primer de Maig amb arbres fruiters, creant una porta urbana on s’instal·la un hotel d’insectes.

El projecte resol amb una solució senzilla la complicada orografia. / © Jordi Surroca

CONNECTANT LES CIUTATS

Amb la finalitat de generar un espai comú entre tots dos municipis s’aconsegueix la revaloració del lloc, adaptant-se a les preexistències geològiques i morfològiques per a incrementar la implicació dels ciutadans i municipis locals.

S’estableixen tres objectius principals per a aquesta nova i recuperada connexió per als vianants:

La consolidació d’un petit camí en el vessant aquest del pujol de Vallbona millora la connectivitat de la Metròpolis acostant la natura als ciutadans.

Malgrat la forta orografia del lloc, es construeix un camí accessible que amb el futur soterrament de les línies ferroviàries es convertirà en l’única connexió entre Montcada i Barcelona al llarg del riu Besòs.

Un banc ancorat a l'estructura de la passarel·la dóna lloc a espais de descans. / © Jordi Surroca

RESPECTANT LA NATURA I GESTIONANT L'AIGUA

La passarel·la sobre pilons, tipus pantalà, manté les dinàmiques del lloc afavorint el pas de fauna i mantenint la continuïtat de l’aigua en la línia d’escolament natural.

El camí de 2m d’ample permet evitar grans moviments de terres mantenint l’orografia del lloc i respectant els pins exemplars existents.

En les zones de proximitat amb el teixit urbà on l’orografia és més favorable permet un camí tipus dic amb un mur de gabions per a retenir i laminar l’escolament superficial afavorint l’estabilitat del talús format per estrats de llicorella molt disgregada i abocaments il·legals.

El camí també actua com un mirador sobre l'entorn renaturalitzat del Besòs i el Rec Comtal. / © Jordi Surroca

ESPAIS DE TROBADA ENTRE ELS DOS BARRIS

En el canvi de paradigma cap a una mobilitat sostenible en el qual es fomenta el Door to Door, aquest nou camí es converteix en un punt clau de connexió entre els dos municipis. Un espai destinat a la mobilitat metropolitana però també un punt de trobada entre dos barris anteriorment desvinculats. Un nou banc ancorat a l’estructura de la passarel·la i el nou mirador del Riu Besòs es converteixen en espais de repòs i trobada amb noves vistes cap a l’entorn natural. L’adequació de l’esplanada contigua a la plaça Primer de Maig amb arbres fruiters es converteix en una porta urbana on s’instal·la un hotel d’insectes, fomentant la biodiversitat.

EL PROCÉS CONSTRUCTIU

Els grans pendents de l’entorn i la geologia dels estrats naturals, així com la voluntat de minimitzar la petjada de l’actuació mitjançant un sistema constructiu fàcilment desmuntable i reciclable s’han convertit en l’essència per a la materialització del projecte. Un sistema de micropilons executats amb una maquinària de petites dimensions ha permès evitar l’alteració del terreny natural col·locant-se sobre el camí existent conservant el drenatge natural del terreny. Sobre aquesta fonamentació de micropilons s’ha construït un tauler mínim, de 11 cm de gruix, de forjat col·laborant, i una barana lleugera i transparent que minimitzen l’impacte ecològic del projecte, així com augmenta la reciclabilitat de l’estructura.