menútancar
Connexió ciclable i per als vianants per l'Avinguda Diagonal entre Barcelona i Esplugues de Llobregat

Nova continuïtat de l'Avinguda Diagonal, superant les infraestructures, connectant la xarxa urbana de carrils bici i per als vianants amb el sistema d'espais lliures del parc de Collserola i el Baix Llobregat.

Connexió ciclable i per als vianants entre Barcelona i Esplugues de Llobregat
Connexió ciclable i per als vianants entre Barcelona i Esplugues de Llobregat

Connexió ciclable i per als vianants entre Barcelona i Esplugues de Llobregat

El nou camí pedalable, amb caràcter de via verda, i una circulació pacificada, s'ha convertit en un espai que evoca els camins rurals, més enllà de la ciutat i de les infraestructures viàries, transformant un espai oblidat, en un espai de trobada i de continuïtat.

Autors

Batlleiroig Arquitectura. Enric Batlle Durany, Joan Roig i Duran – Arquitecte

Equip

Antoni Monté Llopis, Francesc Montero Llorca – Arquitecte / Joan Batlle Blay – Arquitecte i paisatgista / Dolors Feu – Enginyera tècnica agrícola i paisatgista / Yago Cavaller Galí – Enginyer tècnic agrícola i ambientòleg

Col·laboradors

A. Bianchini Ingeniero – Calculista de gabions, SBS Simón i Blanco – Enginyeria

Promotor

AMB – Àrea Metropolitana de Barcelona, Ajuntament de Barcelona, Ajuntament d’Esplugues de Llobregat

Constructora

Rogasa, Agrotècnica del Segrià

Estat del projecte

Construït

Data inici

2014

Data final

2018

Superfície total

8293 m2

Superficie

880 m

Premis

Public Space 2022 – Carril bici, 3ª Mostra d’Arquitectura Catalana de Barcelona – Carril bici

UN CARRIL BICI CONNECTANT MUNICIPIS I ESPAIS NATURALS

El projecte consisteix en un camí per als vianants i per a bicicletes que uneix l’Avinguda Diagonal amb l’avinguda dels Països Catalans d’Esplugues de Llobregat, en un dels enclavaments més difícils de la xarxa viària metropolitana, l’encreuament de la B-20 i la B-23. Un nus viari, que ha significat una barrera durant 60 anys, i que aquest camí permet travessar de la manera més directa possible, amb una aposta decidida per la mobilitat no motoritzada, per una ciutat biofílica: saludable, amb menys contaminació, i més accessible a les persones. El nou passatge acosta els dos municipis amb un traçat per a l’ús ciclista o per als vianants, en un entorn renaturalitzat i enjardinat. El camí uneix la xarxa urbana de carrils bici i vianants amb el sistema d’espais lliures del Parc de Collserola.

El recorregut es converteix en un nou corredor verd. / © Jordi Surroca

UNA DIAGONAL MÉS ENLLÀ DE BARCELONA

Aquesta intervenció és capaç de repercutir més enllà del seu àmbit i de vertebrar el territori metropolità, perquè aquesta nova infraestructura verda permet la connexió peatonal i ciclable entre Barcelona i les ciutats del Baix Llobregat. Connecta el tram final de l’Av. Diagonal amb Esplugues de Llobregat, a través del Parc de Finestrelles, punt de connexió amb el Parc de Collserola i la Carretera de les Aigües.

La proposta redefineix els marges de l’autopista de manera amable per a potenciar el verd urbà i suavitzar l’impacte paisatgístic del recorregut. L’objectiu és establir una millor relació entre els teixits construïts i el seu entorn natural.

El caràcter de la pedra ferruginosa, juntament amb el paviment tractat a l'òxid i la barana d'acer tallin són la imatge predominant del camí i doten d'un caràcter unitari al conjunt. / © Jordi Surroca

UN TRAÇAT QUE CONNECTA EL VERD METROPOLITÀ

La proposta de camí per a vianants i bicicletes adequa el seu traçat amb la finalitat d’ajustar-se al màxim a les rasants del terreny i oferir uns pendents òptims per al ciclista. A vegades passarel·la – per sobre del carril d’accés a les Rondes -i altres un túnel- reciclant un carril d’accés en desús – el camí redefineix els marges de l’autopista de manera amable per a suavitzar l’impacte paisatgístic alhora que té la voluntat de crear una connectivitat del verd urbà al llarg del recorregut entre el Parc de Cervantes fins a l’avinguda de Jacinto Esteva Fontanet a Esplugues de Llobregat.

Podem dir que es tracta d’una petita intervenció de micro-urbanisme de fàcil execució, però amb una capacitat de repercutir més enllà del seu àmbit. La condició supramunicipal del projecte el fa idoni per a ser gestionat per l’entitat metropolitana, que amb una mirada multi-escalar -metropolitana i local- determina el seu abast de manera estratègica per a la vertebració del territori metropolità. Una petita intervenció amb un pressupost coherent i justificat per la dificultat de resoldre el contacte d’una infraestructura tan rígida com l’autopista amb una altra de lleugera com el camí proposat.

El camí transforma un espai oblidat i negat a les persones, en un espai de trobada i de continuïtat urbana per a la comunitat metropolitana. / © Jordi Surroca
El repte en urbanisme és, en els pròxims anys, ajudar a trencar les barreres que s'han construït entre els espais naturals i la ciutat. Enric Batlle DuranyDoctor arquitecte i paisatgista / Founding Partner

LA MATERIALITAT DEL PROJECTE

El projecte d’urbanització traça el carril bici i projecta algunes zones de descans per als vianants amb un joc dels paviments -de formigó acabat a l’àcid amb l’àrid vist pels vianants i de formigó acabat remolinat per a les bicicletes- i de parterres vegetals.

Un dels elements més representatius de la proposta són els murs i les tanques de gavions, murs realitzats amb estructura de malla de ferro galvanitzat plena de pedres-, que permeten fer de suport perquè creixi vegetació i aporten continuïtat a una imatge de conjunt principalment vegetal.

En quant a la vegetació s’ha optat per espècies autòctones que s’adapten ràpidament a l’entorn i que garanteixen la seva subsistència en condicions de sequera, al mateix temps que tenen la virtut de variar estacionalment i oferir variacions cromàtiques al llarg de l’any.

Agenda

El carril bici de Barcelona – Esplugues, noticia en el diario “The Guardian”.

Llegir més
El carril bici de Barcelona – Esplugues, noticia en el diario “The Guardian”.
Premis

El nostre projecte del Carril bici de diagonal, seleccionat pels premis FAD 2019.

Llegir més
El nostre projecte del Carril bici de diagonal, seleccionat pels premis FAD 2019.