menútancar
Àrea Residencial Estratègica Can Taió a Santa Perpètua de la Mogoda, Barcelona

La finalització del nucli de Santa Perpètua per la part oest és una oportunitat per un creixement amb barreja de tipologies d'habitatge i comercial.

Àrea Residencial Estratègica Can Taió
Àrea Residencial Estratègica Can Taió

Àrea Residencial Estratègica Can Taió

L’ARE Can Taió ordena una àrea de gairebé 16 hectàrees que fa de frontissa entre els barris de l’oest de Santa Perpètua de la Mogoda i el medi rural. Es disposa un miler d’habitatges, donant lloc a un barri compacte però obert cap a l’espai natural de la riera de Polinyà i connectat amb el sistema de parcs del municipi.

Autors

Batlleiroig Arquitectura. Enric Batlle Durany, Joan Roig i Duran – Arquitecte

Equip

Elena Mostazo – Enginyera tècnica agrícola i paisatgista

Col·laboradors

INTRA – Consultors de mobilitat

Promotor

INCASÒL – Institut Català del Sòl

Estat del projecte

Aprovat definitivament

Data d'aprovació definitiva

13/03/2009

Ús principal

Residencial

Superfície total

158856 m2

Superfície sostre

87.371 m2

Nombre habitatges

997

Superficie de sól

158.856

ARE Can Taió

El sector de Can Taió ocupa la franja lliure entre el nucli existent de Santa Perpètua i la via de ronda que preveia el Pla General, que ha de fer de límit definitiu entre la ciutat i les zones agrícoles i naturals. En l’ordenació proposada, aquesta via –el passeig de Can Taió– ha de completar la xarxa viària del municipi i per tant servir a la circulació rodada, però també s’entén com un parc urbà lineal que recorre tota la façana del sector i que integra recorreguts per a vianants i bicicletes.

El passeig de Can Taió acabarà unint, per tant, el sector de Can Filuà al nord amb l’espai lliure al costat de la línia ferroviària al sud, que passarà a formar part del nou parc central de Santa Perpètua, que s’està gestant al voltant de la futura nova estació de Rodalies; i amb el barri de Mas Costa a l’altra banda del ferrocarril. Aquesta via es complementa amb una nova rambla de caràcter urbà que travessa la zona residencial de Can Taió i connecta els diversos modes de mobilitat del passeig de Can Taió amb el centre de Santa Perpètua.

En la definició de la geometria i el tractament del límit del sector s’ha posat especial atenció a preservar l’espai natural de la riera de Polinyà, que hi passa tangent, i a conservar amb la mínima afectació possible el camí arbrat que unia la població amb el castell de Can Taió, que es recuperarà com a nou recorregut entre la ciutat i el medi rural. Aquestes actuacions significaran la protecció i la posada en valor de dos dels elements paisatgístics i naturals més característics del sector i de Santa Perpètua.