menútancar
Habitatges Can Morral a Abrera

Edifici de 68 habitatges de protección oficial.

Habitatges Can Morral a Abrera
Habitatges Can Morral a Abrera

Habitatges Can Morral a Abrera

El proyecto se estructura en dos grandes ámbitos que se corresponden, respectivamente, con vivienda plurifamiliar y local comercial.

Autors

Batlleiroig Arquitectura. Enric Batlle Durany, Joan Roig i Duran – Arquitecte

Equip

Eva Polío, Francesc Puig, Alejandra Liébana Leirós – Arquitecte / Diana Calicó Soler, Elisabeth Torregrosa Avilés – Arquitecte tècnic / Marta Ballester – Estudiant d'arquitectura

Col·laboradors

STATIC Ingeniería – Enginyeria d'estructures

Promotor

Habitatge Entorn

Constructora

Hero

Estat del projecte

Construït

Data inici

2007

Data final

2011

Superfície total

9480 m2
© Jordi Surroca

El planejament urbanístic del sector en el qual s’implantava el projecte de 68 habitatges de protecció oficial al municipi d’Abrera, determinava la divisió de la parcel·la en dos solars, un per a la construcció d’un centre comercial i un altre específicament per a la construcció dels habitatges i un aparcament semi subterrani. Així mateix, determinava l’organització dels habitatges en dos blocs situats en paral·lel i confrontants amb els carrers Jaume I i Joan Miró.

© Jordi Surroca

La nostra organització de cadascun dels blocs es va fer buscant l’optimització de l’espai entre ells, entenent-ho com un pati interior i emfatitzant els seus avantatges com a lloc d’intercanvi i comunicació entre els usuaris dels habitatges. Per aquesta raó organitzem les plantes de manera que les zones d’estar i les cuines donessin principalment cap a aquest pati interior o en tot cas cap als testers, deixant que les habitacions fossin les que donaven cap al carrer. Buscàvem, com ja s’ha dit, que el pati central es convertís amb el pas del temps en espai de relació i convivència més enllà del que els carrers del voltant poguessin oferir. Per a afavorir aquesta situació les façanes cap al pati es van organitzar mitjançant terrasses corregudes que augmentaven el seu ús, protegien del sol i tamisaven la relació entre exterior i interior de l’habitatge.

© Jordi Surroca

Els dos blocs comparteixen soterrani, per la qual cosa és possible disposar d’un únic accés de l’aparcament subterrani dels habitatges des de la Travessera de Can Morral, en el punt de menor cota pel que l’accés rodat es produeix sense necessitat de rampa. En ser semi enterrat, l’aparcament es converteix en un sòcol en la façana principal unint els testers de tots dos blocs.

© Jordi Surroca