menútancar
Connexió urbana i nou espai de centralitat sobre l'eix de la via del ferrocarril a Vilafranca del Penedès

Un nou espai lliure guanyat sobre les vies del tren que introdueix l'efecte "cool island" dins de la ciutat a través d'un parc lineal.

Parc sobre el cobriment del ferrocarril a Vilafranca del Penedès
Parc sobre el cobriment del ferrocarril a Vilafranca del Penedès

Parc sobre el cobriment del ferrocarril a Vilafranca del Penedès

El pas del tren de gran velocitat (TGV) pel centre de la ciutat de Vilafranca del Penedès aprofita el traçat ferroviari existent i es col·loca paral·lelament a les vies actuals de Renfe. El nou conjunt de vies ocupa un espai molt important en el centre de la població i el seu cobriment estableix la possibilitat de redissenyar la ciutat i definir i consolidar la seva estructura urbana.

Autors

Batlleiroig Arquitectura. Enric Batlle Durany, Joan Roig i Duran, Iván Sánchez Fabra – Arquitecte

Equip

Joan Batlle Blay, Livia Valentini – Arquitecte i paisatgista / Dolors Feu – Enginyera tècnica agrícola i paisatgista / Yago Cavaller Galí – Enginyer tècnic agrícola i ambientòleg / Diana Calicó Soler – Arquitecte tècnic

Col·laboradors

SBS Simón i Blanco – Enginyeria

Promotor

Ajuntament de Vilafranca del Penedès

Constructora

Rogasa, Tempo, Constructora Calaf

Estat del projecte

En curs

Data inici

2015

Data final

2022

Superfície exterior

49093 m2
© Jordi Surroca

Una nova relació mediambiental entre el tren i la ciutat

El cobriment de les vies permet recuperar un espai lliure enjardinat de grans dimensions que recorre longitudinalment la ciutat, generant un espai de nova centralitat urbana que fa més accessible l’estació de ferrocarril al conjunt dels ciutadans.

Aquest cobriment presenta l’oportunitat de condicionar el traçat ferroviari per millorar la relació mediambiental entre el tren i la ciutat que, a hores d’ara, està molt deteriorada pel soroll i la presència de les catenàries. Permet constituir una nova connectivitat urbana entre els dos sectors de Vilafranca, actualment dividits pel pas de les vies del tren i les seves andanes. Permet també conquerir un nou espai públic amb una extensió aproximada d’11 hectàrees i uns 2 quilòmetres de longitud. Els dos guanys, la millora en la connectivitat i la recuperació del nou espai públic, aporten a Vilafranca del Penedès una nova condició urbana que ha estat molt de temps desitjada pels ciutadans i que, finalment, es converteix en una realitat.

El projecte del gran parc urbà incorpora múltiples usos que el doten de la centralitat i importància que esdevindrà. Aquests elements són: àrees d’esports, zones de joc, horts urbans, àrees d’aparcament, plaça firal, amfiteatre i múltiples arbredes. Les arbredes tenen importància, ja que doten aquest espai d’una qualitat especial.

© Jordi Surroca
© Jordi Surroca

EL PASSEIG ARBRAT

L’estructura del nou eix cívic es planteja amb una secció asimètrica i una única via situada al lateral del cobriment. La via es transforma en un gran passeig arbrat on la mobilitat activa i sostenible guanya protagonisme restant espai a la mobilitat motoritzada. Adquireix una major dimensió l’espai d’ús per a les persones, albergant el major nombre d’arbres possible situats principalment a l’espai disponible al costat de la infraestructura ferroviària soterrada.

El passeig es vesteix amb una gran varietat d’arbres al llarg de tot el traçat per a complementar els grans pins existents. El projecte fomenta intencionadament la presència d’espècies caducifòlies per la seva alta efectivitat a l’hora de millorar les condicions bioclimàtiques de les zones de passeig. L’arbratge de grans fulles lobulades i palmades permet evitar l’escalfament de les superfícies pavimentades de l’actuació, millorant la capacitat de reduir la temperatura de l’aire mitjançant l’evapotranspiració, durant les hores de major irradiació solar.

© Jordi Surroca

El jardí

El projecte aposta per convertir l’espai guanyat en un jardí biodiverso compatible amb la infraestructura existent en el subsòl. Un jardí pel qual passejar al llarg de camins naturalitzats acabats en terra compactada, envoltats d’una gran varietat de plantes arbustives, al costat d’un enorme prat verd de proporcions úniques en el centre de la ciutat.

El nou jardí permet convertir tot l’espai de cobertura en un gran regulador bioclimàtic compost de materials granulars i vegetals que minimitzen l’escalfament de les superfícies i milloren la capacitat d’absorció i retenció de l’aigua de pluja. La humidificació del subsòl millora el desenvolupament de la vegetació i contribueix a la reducció de la temperatura de l’aire per evapotranspiració. El resultat es converteix en un lloc ple de vida, amb caràcter estacional, que suavitza les condicions ambientals en les èpoques més caloroses, i millora la qualitat de l’aire dels barris contigus al centre de la ciutat.

© Jordi Surroca
© Jordi Surroca

Actualment s’han executat un total de 5,8 hectàrees de les onze previstes en el projecte. Aquesta primera fase ha significat la plantació de més de 400 arbres, ha triplicat la superfície permeable i ha permès la creació d’un nou espai de centralitat urbana per a l’esbarjo i el gaudi de tots els ciutadans.