menútancar
Ciutat esportiva Joan Gamper a Sant Joan Despí

Instal·lacions esportives per al FC Barcelona.

Ciutat esportiva Joan Gamper a Sant Joan Despí
Ciutat esportiva Joan Gamper a Sant Joan Despí

Ciutat esportiva Joan Gamper a Sant Joan Despí

El projecte de la Ciutat Esportiva Joan Gamper del Futbol Club Barcelona, al terme municipal de Sant Joan Despí, constitueix una actuació d'especial importància per al desenvolupament de l'esport a Catalunya. El projecte que ha tingut una lenta gestació al llarg dels últims anys, permet fer realitat el vell objectiu del FCB d'allotjar en un únic àmbit totes les seves activitats tècniques i esportives, tant professionals com amateurs. Això engloba des de les instal·lacions relacionades amb l'entrenament del primer i segon equip de futbol, les vinculades al futbol base o escola de futbol i així mateix les de bàsquet, handbol i hoquei.

Autors

Batlleiroig Arquitectura. Enric Batlle Durany, Joan Roig i Duran – Arquitecte

Equip

Jordi Nebot, Francesc Puig, David Pulido, Anna Bernadet – Arquitecte

Col·laboradors

STATIC Ingeniería – Enginyeria d'estructures

Promotor

FCB – Fútbol Club Barcelona

Constructora

FCC – Fomento de Construcciones y Contratas

Estat del projecte

Construït

Data inici

2001

Data final

2006

Superfície total

10481 m2
© Eva Serrats

El conjunt esportiu afecta un àmbit d’aproximadament 20 hectàrees, de les quals 13,5 es destinen a ús esportiu i la resta a infraestructures viàries i zones verdes. La Ciutat Esportiva s’organitza bàsicament en dues plataformes situades a diferent cota que diferencia els camps d’entrenament destinats al primer equip dels de futbol base. Al voltant dels camps d’entrenament, resseguint el perímetre del solar, s’assetgen les edificacions que han de donar cabuda als diferents usos. Seguint aquest criteri d’ordenació s’han construït: Un pavelló esportiu, primer dels tres, un per a cada especialitat esportiva, que es construiran; un edifici amb una gradería coberta que inclou en la seva part inferior els vestuaris del primer equip; un edifici d’oficines, serveis mèdics, serveis tècnics, canal de TV i bar, un edifici de vestuaris per al futbol base i finalment una residència per a esportistes, orientat principalment al foment de la Masia.

© Eva Serrats

Aquestes edificacions, com ja s’ha dit anteriorment, es concatenen resseguint el perímetre i conformant el tancament de la ciutat esportiva. S’han concebut unitàriament, sota una única coberta que les acull i les engloba i que al seu torn configura l’accés principal al recinte a través d’un gran porxo. Aquest porxo concentra no sols l’entrada pública principal al conjunt sinó les entrades especialitzades a l’aparcament privat, les zones de premsa, etc. Cerca, amb la seva dimensió i espectacularitat, concentrar la intensitat de l’equipament, òbviament dispers per la seva magnitud, en una àrea significativa, amb fort caràcter i valor emblemàtic.

© Eva Serrats

Els diversos camps d’entrenament s’organitzen al llarg d’un eix central i s’individualitzen mitjançant tanques vegetals i murs verds, conferint al conjunt un caràcter vegetal que s’assembli a un jardí o a un parc esportiu. Les palmeres i els arbres fruiters que acompanyen als passejos d’accés ajuden a crear aquesta imatge. Els edificis, per contra, fugen de la imatge melosa que els clubs privats solen adoptar i cerca en la imatge fabril, el referent estètic al qual acostar-se. La idea d’una gran factoria, assentada com tantes altres al Baix Llobregat, ens sembla un referent més que raonable per a una instal·lació que es vincula, no sols a un esport tan popular com el futbol, sinó també a una comarca que es defineix des de la imatge de la productivitat.

Entendre la Ciutat Esportiva Joan Gamper com una factoria no és una cosa tan allunyada de la realitat. Les seves instal·lacions concebudes com mediambientalment sostenibles són capaces de produir tanta o més energia de la que puguin consumir. En aquest sentit i amb la voluntat de fer-lo palesa, els sistemes de captació d’energia s’han disposat en vertical, sobre una torre que s’erigeix com a fita i que busca ser referència i imatge del Club.

© Eva Serrats