menútancar
Modificació del PGM i Projecte d'Urbanització per a la creació de la ciutat esportiva del FC Barcelona

Ordenació basada en les traces agrícoles que completa la trama urbana de Sant Joan Despí.

Ordenació de la ciutat esportiva Joan Gamper a Sant Joan Despí
Ordenació de la ciutat esportiva Joan Gamper a Sant Joan Despí

Ordenació de la ciutat esportiva Joan Gamper a Sant Joan Despí

Ordenació d’un dels terrenys suburbans entre Sant Joan Despí i Sant Feliu de Llobregat, destinats pel planejament general a equipaments esportius, on es reserva una peça d’unes 13,5 ha per a les instal.lacions esportives del Futbol Club Barcelona.

Autors

Batlleiroig Arquitectura. Enric Batlle Durany, Joan Roig i Duran – Arquitecte

Promotor

FCB – Fútbol Club Barcelona

Estat del projecte

Aprovat definitivament

Data aprovació definitiva

2001

Ús principal

Equipament

Superfície total

296444 m2

Superfície sostre

142.444 m2

Ciutat esportiva Joan Gamper

El projecte tenia el repte de concentrar en un sol àmbit les instal·lacions del Futbol Club Barcelona relacionades amb l’entrenament del primer i segon equip de futbol, les vinculades al futbol base o escola de futbol, així com les de bàsquet, handbol i hoquei, i les edificacions que els hi donen serveis.

Aquesta àrea esportiva conviu amb un àmbit de nova centralitat, on s’implanten usos terciaris vinculats a l’ús principal esportiu.

La combinació d’ambdues funcions dona lloc a un desenvolupament que connecta les trames urbanes de Sant Joan Despí i Sant Feliu de Llobregat, reconeixent els camins agrícoles i el traçat del Canal de la Infanta com a eixos principals del desenvolupament, i millorant la permeabilitat entre les dues bandes de la veïna autopista B-23.

Batlleiroig va ser responsable també dels projectes d’urbanització de l’àmbit, de la Ciutat Esportiva i de l’Estadi Johan Cruyff que posteriorment es va implantar en aquest entorn.

© Eva Serrats