menútancar
Tanatori de Terrassa

Edifici de serveis funeraris amb sales de vetlla, crematori i sala de cerimònies per a Altima.

Tanatori de Terrassa
Tanatori de Terrassa

Tanatori de Terrassa

El Tanatori de Terrassa és un edifici d’uns 1.300 m² construïts, la implantació té en compte el seu context industrial i per això es planteja generar àmplies zones enjardinades en el seu perímetre, que actuen de filtre en relació a les naus i carrers circumdants.

Autors

Batlleiroig Arquitectura. Enric Batlle Durany, Joan Roig i Duran – Arquitecte

Equip

Anna Lloret Papaseit, Maria Comas Giménez – Arquitecte / Joan Batlle Blay – Arquitecte i paisatgista / Diana Calicó Soler, David Sobrino Viguín – Arquitecte tècnic / Dolors Feu – Enginyera tècnica agrícola i paisatgista

Promotor

GIC – Áltima

Constructora

Copcisa

Estat del projecte

Construït

Data inici

2017

Data final

2018

Superfície total

1315 m2
© Antonio Navarro Wijkmark

Tanatori de Terrassa

El client ens va traslladar la necessitat de desenvolupar un projecte que respirés qualitat i a el mateix temps fos ajustat, amb un cost aproximat d’entre 900-1000 € m². Per aconseguir aquest objectiu es va apostar, en primer lloc, per redefinir la tipologia habitual de tanatori i aconseguir que tots els espais de recorregut entre sales de vetlla discorregueren per un espai exterior cobert, estalviant en sistemes d’instal·lacions i augmentat significativament la compacitat de l’edifici. En segon lloc, apostem per una solució conjunta d’estructura i façana basada en sistemes industrialitzats de formigó prefabricat, que ens va permetre simplificar la posada en obra (menor temps d’execució) i per tant el cost d’aquests dos capítols del pressupost. En tercer lloc, es va apostar per l’ús de materials tradicionals i de baix cost com el bloc vist, que va ajudar a configurar un revestiment de la part baixa de l’edifici, aportant-li solidesa i permetent incorporar gelosies que filtressin les vistes exteriors.

L’organització interior de l’edifici configura tres àmbits principals: un porxo d’accés, integrat en el volum arquitectònic que connecta tant amb el lobby de recepció com amb l’espai exterior cobert d’accés a les sales de vetlla. En segon lloc, el repertori de tres sales de vetlla que s’organitzen entorn a patis interiors, en un esquema similar a què fem servir al tanatori de Sant Joan Despí el 2012. Aquests patis configuren espais al voltant que graduen el nivell de privacitat i il·luminació requerit. En tercer lloc, un Oratori que expandeix la seva espaialitat a través d’un pati lateral, que serveix alhora com a espai de sortida i comiat de la família.

 

© Antonio Navarro Wijkmark
© Antonio Navarro Wijkmark