menútancar
Habitatges Els Maiols a Cerdanyola de Vallès

Edifici de 45 habitatges de protecció oficial.

Habitatges Els Maiols a Cerdanyola de Vallès
Habitatges Els Maiols a Cerdanyola de Vallès

Habitatges Els Maiols a Cerdanyola de Vallès

El planejament urbanístic del sector de "Els Maiols" a Cerdanyola del Vallés determinava la construcció de tres blocs de planta rectangular aïllats de PB+3 de 15 habitatges de quatre habitacions cadascun, amb la seva major dimensió sensiblement orientada a sud i accés d'una banda menor des del carrer principal, lleugerament corba, a la qual s'anaven adaptant formant un ventall.

Autors

Batlleiroig Arquitectura. Enric Batlle Durany, Joan Roig i Duran – Arquitecte

Equip

Cristina Maragall, Francesc Puig, Joaquín Lorente – Arquitecte / Oriol Marín – Arquitecte tècnic

Col·laboradors

STATIC Ingeniería – Enginyeria d'estructures

Promotor

IMPSOL – Instituto Metropolitano de Promoción de Suelo y Gestión Patrimonial

Constructora

Copcisa

Estat del projecte

Construït

Data inici

2003

Data final

2006

Superfície total

6757 m2

Vam mantenir en el projecte l’organització en tres blocs tal com el planejament exigia, però reordenem la planta del conjunt, eliminant el ventall i alineant els tres edificis amb la part recta del carrer. Pensem que, sens dubte, el desordre de les construccions precedents i la singularitat de la parcel·la en la qual havíem de construir agrairien la contenció i l’ordre que proposàvem.

La tipologia de torre resultant del volum de planejament, quatre habitatges per replà en les plantes superiors i tres, més l’accés, en la planta baixa, pressuposava que part dels habitatges quedaven orientats tan sols a nord-est i nord-oest. Per això, decidim escalonar en planta l’edifici per tots dos extrems per a permetre que els habitatges posteriors traguessin el cap cap al sud. El bloc es va organitzar així, col·locant totes les zones de servei al centre, les habitacions als costats i les zones d’estar, menjador i cuina als testers.

© Eva Serrats

La voluntat de dotar del màxim assolellament a aquestes zones va determinar el disseny de les finestres de la sala d’estar, així com la seva col·locació en angle i la grandària i caràcter de la terrassa. Les façanes nord i sud incorporen les finestres dels dormitoris en llargues franges horitzontals i l’escala situada en la cara nord en retirar-se cap a l’interior marca amb un tall la divisió entre els habitatges.

Els edificis es van acabar exteriorment en monocapa blanc i es va accentuar la seva relació amb el carrer mitjançant la prolongació d’un dels murs de planta baixa fins al límit de la parcel·la. La construcció d’un gran ràfec a la façana més urbana del bloc ens va permetre reconsiderar l’escala de l’edifici en relació amb la ciutat, sense perdre el caràcter domèstic de la intervenció.

© Eva Serrats