menútancar
Habitatges Cinzano a Vilafranca del Penedès

Edifici de 71 habitatges de protecció oficial.

Habitatges Cinzano a Vilafranca del Penedès
Habitatges Cinzano a Vilafranca del Penedès

Habitatges Cinzano a Vilafranca del Penedès

El projecte consisteix en un edifici d’habitatges plurifamiliar de PB+5 i una planta soterrani. Està fent cantonada i té un sol nucli d’accés. Els habitatges es col·loquen a banda i banda d’un passadís central de manera que totes les estances donen a l’exterior o bé al carrer o bé al pati d’illa.

Autors

Batlleiroig Arquitectura. Enric Batlle Durany, Joan Roig i Duran – Arquitecte

Equip

Cristina Castellví, Miriam Aranda, Lourdes Romeo Sus – Arquitecte / Diana Calicó Soler, Elisabeth Torregrosa Avilés – Arquitecte tècnic

Col·laboradors

STATIC Ingeniería – Enginyeria d'estructures, PCR – Enginyeria d'instal·lacions

Promotor

Factor Habast

Constructora

Tarraco EC

Estat del projecte

Construït

Data inici

2008

Data final

2011

Superfície total

6567 m2
© Jordi Surroca

El solar en el qual es construeix aquest edifici d’habitatges protegits PB+5, a Vilafranca del Penedès, ocupa la cantonada oest d’una gran illa situada en una àrea de futur creixement de la població. La grandària i la forma trapezoidal de la parcel·la determinen que l’edifici tingui forma de L i formi la cantonada. El nucli de comunicació vertical es situa en la confluència de tots dos braços de la L, donant cap al pati interior de la illa. Els habitatges, en general de petit format, se situen a banda i banda d’un corredor central, deixant les de menor grandària a aquest i les majors a oest.

© Jordi Surroca

En planta baixa i resguardada per un porxo es situa l’entrada a l’edifici així com diversos locals comercials i l’entrada a l’aparcament comunitari. El tractament exterior de l’edifici no diferencia les façanes que donen al carrer de les quals donen a l’interior del pati de poma per entendre que la qualitat urbana de tots dos espais és la mateixa. Les terrasses dels habitatges es vinculen no sols a la sala d’estar sinó que abasten també les habitacions i s’independitzen entre si mitjançant una mampara de formigó prefabricat que els atorga intimitat i les resguarda del vent. La façana combina l’acabat en monocapa i els panells de formigó prefabricat amb draps d’obra vista vidriada, tot en el mateix color.

© Jordi Surroca