menútancar

Illa de Calor

#

Un conjunt de llocs per a viure, treballar, estudiar, jugar o passejar que estiguin interconnectats amb un conjunt d’espais productius i equipats, en els quals es fomenti la biodiversitat, la producció d’energies sostenibles, el control de les aigües, el cultiu d’aliments de proximitat i l’oci de la ciutadania.

Un conjunt de projectes que, units, aconsegueixin un dels objectius estratègics més importants per al futur de les nostres ciutats: que vianants, ciclistes, el transport públic, els aliments, l’aigua, l’aire i la vida puguin fluir lliurement per uns entorns urbans més frescos i agradables.

-3ºC, artèries d’aire fresc

Les infraestructures verdes juguen un paper molt important en la resiliència de les ciutats enfront de l’efecte d’illa de calor urbana. Els espais lliures, com a grans elements estructuradors de la ciutat, tenen la capacitat de convertir-se en espais bioclimàtics capaços de regular la temperatura i la humitat en el mitjà urbà. Estructurar els hàbitats urbans entorn de la infraestructura verda pot reduir fins a 3 °C la temperatura en comparació amb entorns similars dissenyats a partir d’altres criteris.

#

Espais bioclimàtics

Tots els espais públics han d’esdevenir espais bioclimàtics amb capacitat de transcendir els seus propis límits, infiltrant-se entre els edificis i les infraestructures contigües. Batlleiroig aposta per dissenys que maximitzin la cobertura verda i l’ombra en els espais públics, que ens ajudin a reduir la temperatura en els mesos de major insolació, i que estableixin bio-sinergies amb altres espais naturals pròxims, a fi de proporcionar el desitjat ‘cooling effect’ sobre la ciutat.

#

Refugis climàtics

Hem de projectar els edificis amb l’objectiu d’obtenir el màxim confort interior, però també amb la voluntat de produir unes mínimes afectacions al seu entorn immediat. Podem mitigar l’efecte de l’illa de calor a partir de l’efecte ombra i la incorporació d’elements refrescants que ens permetin, a més, la reducció dels consums energètics necessaris.

#

Més sostenibilitat

#

Aigua

Visibilitzant el cicle de l'aigua. L'aigua es pot recollir als edificis, retenir i infiltrar en els espais públics i conduir cap als espais naturals pròxims que podem recuperar, creant així un sistema de drenatges del territori que redescobreix la continuïtat de l'aigua, fomenta la creació de nous ecosistemes i facilita la implantació de noves continuïtats cíviques.

LLEGIR MÉS
#

Biodiversitat

Cultivant la vida. Com s'aconsegueix recuperar la biodiversitat en un lloc on s'havia perdut, resolent simultàniament els problemes mediambientals que s'havien creat, la necessitat de crear un nou paisatge i la voluntat de convertir-lo en un nou espai públic?

LLEGIR MÉS