menútancar

Dissenyada per dibuixar línies de llum al cel

Vía Láctea
Vía Láctea

Vía Láctea

Un fanal concebut per esbossar contorns de llum al cel. Si les lluminàries bessones es col·loquen de manera immediata, es poden disposar línies contínues.

Autors

Batlleiroig Arquitectura. Enric Batlle Durany, Joan Roig i Duran – Arquitecte

Promotor

Santa & Cole, Urbidermis

Estat del projecte

Construït

Data inici

1990

Vía Láctea

Un element amb línies altament geomètriques, la seva forma única de T permet projectar raïls de llum de longitud variable, estimulant la formació de grans pèrgoles urbanes. Columna de perfils d’acer estructural galvanitzat en calent, emprimada i pintada en gris clar, amb una base rectangular de 150 x 100 mm i un pal de forquilla de 100 x 50 mm. Pantalla individual amb una lluminària o pantalla doble per a alineacions amb dues lluminàries de forma rectangular en el mateix material i acabat. Lluminària d’alumini extrudit amb difusor de policarbonat.