menútancar
Edifici de serveis funeraris amb sales de vetlla i oratori al Parc de la Fontsanta

Un edifici que s'integra en la topografia mitjançant una coberta vegetal que es fon amb els talussos existents permetent alliberar espai per a desenvolupar una plaça que ordena els accessos i revitalitza un espai residual de la ciutat.

Tanatori de Sant Joan Despí
Tanatori de Sant Joan Despí

Tanatori de Sant Joan Despí

El nou Tanatori de Sant Joan Despí es situa com a final del conjunt urbà configurat pel Parc de la Fontsanta i l'actual cementiri. La seva implantació, ocupant bona part d'un talús existent al costat de l'entrada del cementiri, permet ampliar l'àmbit d'arribada al recinte i organitzar una plaça i un aparcament de vehicles connectats tots dos de manera fluida amb el vial d'accés.

Autors

Batlleiroig Arquitectura. Enric Batlle Durany, Joan Roig i Duran, Albert Gil Margalef – Arquitecte

Equip

Miriam Aranda – Arquitecte / Diana Calicó Soler, Elisabeth Torregrosa Avilés – Arquitecte tècnic / Dolors Feu – Enginyera tècnica agrícola i paisatgista

Col·laboradors

STATIC Ingeniería – Enginyeria d'estructures, SJ12 – Enginyeria d'instal·lacions

Constructora

VOPI4

Estat del projecte

Construït

Data inici

2009

Data final

2011

Superfície total

700 m2
© Jordi Surroca

L’edifici, estret i allargat, ocupa el lloc del talús existent, retallant-lo i substituint-lo. Les seves cobertes, inclinades en contrapendent respecte al talús, tenen un tractament vegetal que els permet fondre’s amb els talussos vegetals adjacents, millorant així la visió que es té del conjunt des dels carrers perimetrals, que queden a una cota més elevada. Amb aquesta estratègia a més es redueix el volum aparent de l’edifici, reduint la visió del construït i augmentant les superfícies vegetals.

La planta de l’edifici, de 700 m² s’ordena en dos àmbits clarament diferenciats, d’una banda, l’àmbit públic format pel conjunt d’estances pensades per a servir als usuaris de la instal·lació i, per un altre costat, l’àmbit privat configurat per les peces de servei necessàries per a la preparació i el moviment dels fèretres. Un sistema de patis que ordena, jerarquitza i il·lumina els espais alhora que estableix filtres entre els diferents ambients, completa l’organització de la planta.

© Jordi Surroca
© Jordi Surroca

llum i matèria

El sistema estructural es compon de murs i lloses de formigó armat encofrats amb taulons de fusta de pi i pilars d’acer corten conformats amb platines. La materialització es complementa amb paviments de pedra natural i revestiments verticals de fusta que aporten calidesa als interiors. Els pilars d’acer generen graduacions lumíniques, estableixen filtres visuals i protegeixen l’interior de la incidència directa del sol.

La materialitat que genera el repertori de textures dels elements estructurals vists juntament amb la llum natural qualifica i determina els ambients de cada espai.

© Jordi Surroca
© Jordi Surroca
© Jordi Surroca
© Jordi Surroca