menútancar
Pont sobre la riera dels Gorchs a Cerdanyola del Vallés

Un pont realitzat amb llosa armada de formigó gris, suports laminats de formigó blanc i acabats de marbre blanc i ferro galvanitzat.

Pont dels Gorchs a Cerdanyola del Vallès
Pont dels Gorchs a Cerdanyola del Vallès

Pont dels Gorchs a Cerdanyola del Vallès

El pont sobre La Riera dels Gorchs aprofita la inclinació dels talussos laterals de la riera per al disseny dels seus suports. La il·luminació adossada a les piles posa exageradament de manifest aquesta inclinació, i al mateix temps ofereix una imatge de major escala al conjunt.

Autors

Batlleiroig Arquitectura. Enric Batlle Durany, Joan Roig i Duran – Arquitecte

Col·laboradors

Juan María Cámara – Enginyer civil

Promotor

Ajuntament de Cerdanyola del Vallès

Estat del projecte

Construït

Data inici

1986