menútancar
Pont sobre el barranc de la Fontsanta a Sant Joan Despí

Un pont damunt d'un antic barranc dissenyat de manera que s'adapta a la topografia del lloc on se situa.

Pont de la Fontsanta a Sant Joan Despí
Pont de la Fontsanta a Sant Joan Despí

Pont de la Fontsanta a Sant Joan Despí

El pont sobre l'antic barranc de la Fontsanta havia de resoldre el trànsit d'un carrer d'accentuada pendent. Dues passarel·les laterals per a vianants ho vinculen directament amb el futur parc de baix. Aquesta geometria va marcar definitivament la morfologia del pont que va combinar el barranc amb la part superior per a vianants i vehicles, així com per a la seva il·luminació. El pont es construeix amb un sistema de murs prefabricats de baix cost, col·locats d'acord amb el lloc, oferint un joc d'ombres que reforcen aquesta imatge demolida que el pont pretenia.

Autors

Batlleiroig Arquitectura. Enric Batlle Durany, Joan Roig i Duran – Arquitecte

Col·laboradors

Jordi Torrella – Enginyer civil, Joaquim Pasqual – Enginyer civil, OFEP – Enginyeria

Promotor

Ajuntament de Sant Joan Despí

Estat del projecte

Construït

Data inici

1986

Data final

1989