menútancar
Reforma i ampliació del poliesportiu Joan Ortoll

Una actuació de rehabilitació funcional i ampliació d'ús que posa al dia a l'equipament i el dota d'una nova vida útil.

Poliesportiu Joan Ortoll a Calafell
Poliesportiu Joan Ortoll a Calafell

Poliesportiu Joan Ortoll a Calafell

El projecte afronta el repte d'ampliar un edifici existent, que inclou un poliesportiu i un teatre, amb dues noves pistes cobertes i uns vestidors, amb l'objectiu de restituir la unitat del conjunt edificat i tornar l'equipament el seu paper referencial al municipi.

Autors

Batlleiroig Arquitectura. Enric Batlle Durany, Joan Roig i Duran, Iván Sánchez Fabra, Mario Súñer Díaz, Francesc Puig – Arquitecte

Equip

Clara Terradellas Rosell, Jesús Giménez – Arquitecte

Col·laboradors

Aquilué Serrat – Enginyeria d'estructures, Consulting Oficina Técnica Lluis J. Duart – Enginyeria d'instal·lacions, Iñaki Cacho – Direcció d’excució d’obra, Aleix Sanz – Direcció d’excució d’obra

Promotor

Ajuntament de Calafell

Constructora

Voracys

Estat del projecte

Construït

Data inici

2018

Data final

2019

Superfície total

6000 m2

Superfície exterior

3565 m2

Premis

Premis Catalunya Construcció 2021 – Poliesportiu Joan Ortoll
©Antonio Navarro Wijkmark

RECUPERAR I REUTILITZAR

El projecte es planteja amb criteris d’optimització econòmica. Recuperar i reutilitzar, abans que destruir per a aixecar de nou. S’opta per reformar el pavelló existent i ampliar-lo aconseguint així un total de tres pistes esportives cobertes, meta impossible d’aconseguir amb el mateix pressupost destinat íntegrament a una nova edificació. En l’edifici existent s’opera fent cirurgia, tractant d’eliminar elements discordants i valorant els més significatius, com les grans cintres de formigó, que gràcies a l’actuació es poden apreciar completament. Una gran claraboia central banya de llum zenital la pista principal i possibilita una ventilació natural. Se substitueix la coberta de fibrociment, es reformen els vestuaris i es reconfigura la circulació habilitant una nova passarel·la en el costat oest que permet l’evacuació dels espectadors segons els estàndards de seguretat actuals. En el teatre es replanteja el vestíbul, s’incorpora un ascensor i es refà el recinte acústic de la sala amb els mateixos objectius.

Les noves pistes cobertes exteriors, destinades a entrenament dels equips d’hoquei i patinatge, configuren un gran espai longitudinal adossat en el costat aquest de l’edifici existent. Les pistes es cobreixen amb una estructura metàl·lica lleugera formada per una successió pòrtics amb jàsseres tipus boyd. La llum perfora la coberta a través d’unes claraboies i també es filtra a través de la façana permeable, en una imatge emparentada amb els grans hangars agrícoles, els hivernacles de pell translúcida que sovint es troben disseminats pel paisatge. En la zona sud, es construeix un nou cos de vestuaris i un nou vestíbul d’accés principal al poliesportiu. En coberta es concentra tota la maquinària per a les instal·lacions de l’equipament. El nou volum d’accés, conjuntament amb el cos existent on se situa el bar, configura un espai de recepció que exerceix la funció de vestíbul exterior i possibilita la relació amb la resta d’equipaments i l’aparcament.

©Antonio Navarro Wijkmark
©Antonio Navarro Wijkmark

Una pell verda transpirable

El poliesportiu està emplaçat a l’illa d’equipaments situada en la franja interior del municipi de Calafell Platja, en un teixit urbà format per edificis aïllats d’escala i volumetria diversa, molt prop de la principal connexió del municipi amb l’autopista. Un àmbit situat en el límit urbanitzat, confrontant amb els pujols i boscos que separen de Destral de Calafell. La intervenció aborda l’ampliació i reforma de l’equipament. L’edifici construït a la fi dels anys setanta, havia sofert al llarg de la seva vida útil actuacions puntuals que, donant resposta a diferents requeriments, havien fet aparèixer construccions afegides de caràcter molt divers. El projecte afronta el repte d’ampliar l’edifici, que inclou un poliesportiu i un teatre, amb dues noves pistes cobertes i uns vestuaris amb l’objectiu de restituir la unitat del conjunt edificat i retornar l’equipament el seu paper referencial en el municipi.

En façana, la pell verda transpirable de xapa metàl·lica plegada que fa la funció de protecció solar s’erigeix en l’element unificador del conjunt. L’antic poliesportiu, el teatre, les pistes noves, els nous vestuaris, el nou accés i el bar s’emboliquen amb un únic vel metàl·lic de color verd. La pell està formada per peces en V de 50 cm d’ample encadellades. Les cares de les peces en V són opaques o perforades per a assegurar una bona protecció solar en les façanes est i oest, on estan orientades les pistes. La nova pell serveix també de suport per a donar resposta a un requeriment particular: configurar un memorial dels noms més significatius del club d’hoquei. A l’interior del poliesportiu es reorganitza tota la circulació a partir del nou vestíbul d’accés. El cel ras verd de làmines metàl·liques actua en aquest cas com a element unificador a l’interior de l’edifici. El verd característic cobreix i identifica els espais de circulació, tant en la pista existent com en les noves edificacions.

 

©Antonio Navarro Wijkmark