menútancar
Parc Vallmora al Masnou

Recuperació d'unes antigues terrasses agrícoles per a dotar a la ciutat d'un parc amb vocació pedagògica per a fomentar la biodiversitat i la participació ciutadana mitjançant la plantació popular dels arbres.

Parc Vallmora al Masnou
Parc Vallmora al Masnou

Parc Vallmora al Masnou

El cor del parc es formalitza com un gran passeig equipat que esdevindrà el balcó-mirador de la ciutat del Masnou. El projecte preveu recuperar la traça del carrer que preveia el Pla General per tal de garantir la connexió entre els dos costats de la ciutat a través del parc.

Autors

Batlleiroig Arquitectura. Enric Batlle Durany, Joan Roig i Duran, Iván Sánchez Fabra – Arquitecte

Equip

Clàudia Amías Roget – Arquitecte i paisatgista / Sergi Roca – Arquitecte / Dolors Feu – Enginyera tècnica agrícola i paisatgista

Col·laboradors

SBS Simón i Blanco – Enginyeria

Promotor

Ajuntament del Masnou

Constructora

Coynsa

Estat del projecte

Construït

Data inici

2015

Data final

2022

Superfície total

35610,66 m2

Premis

III Premis Puig i Cadafalch del Maresme – Parc Vallmora
© Jordi Surroca

Parc Vallmora

El projecte recupera la idea, i converteix aquesta nova traça en un gran passeig equipat que esdevindrà el nou centre del parc. El nou passeig recorre el parc en sentit est-oest. Aquesta direcció permet definir un recorregut sensiblement pla format per dos nivells que s’adapten a la topografia del lloc i generen dos terrasses de mides canviants. La terrassa inferior, situada, aproximadament, a la cota +59,00 es concep con una gran plaça de sauló on es situaran unes grades amb el seu escenari per a la realització d’espectacles, un quiosc, una font amb brolladors i unes jardineres amb plantes aromàtiques. Al llarg de la plaça es disposaran grans grups d’arbrat, amb bancs i fanals, per generar zones de descans amb ombra.

El projecte preveu connexions entre la ciutat i el nou parc al llarg del seu perímetre. Es genera una connexió principal que travessa el parc per la meitat i que discorre en direcció est-oest connectant els dos costats de la ciutat. En un segon nivell es realitzen camins que connecten l’entorn urbà amb el cor del parc.

© Jordi Surroca