menútancar
Edifici d'oficines al carrer Granada 150, al 22@

Una façana ceràmica, vegetal i altament eficient que promou la biodiversitat i s'estén pels jardins de Ca l'Aranyó.

Parc Glòries Office Building a Barcelona
Parc Glòries Office Building a Barcelona

Parc Glòries Office Building a Barcelona

El present projecte consisteix en un edifici d’oficines destinat a lloguer al districte tecnològic 22 @ de Barcelona, amb una superfície de 30.733 m². Es tracta d’un edifici de planta baixa i disset plantes pis.

Autors

Batlleiroig Arquitectura. Enric Batlle Durany, Joan Roig i Duran, Albert Gil Margalef – Arquitecte

Equip

Miriam Aranda, Annabel Barba Calpe, Maria Beni – Arquitecte / Maria Duran – Arquitecte i BIM Manager

Col·laboradors

STATIC Ingeniería – Enginyeria d'estructures, G3 – Arquitectes tècnics, ARCO Facade Consulting – Façana, JG Ingenieros – Enginyeria d'instal·lacions

Promotor

Moorage Inversiones 2014

Ubicació

Constructora

VOPI4, Grupo Eiffage

Estat del projecte

Construït

Data inici

2014

Data final

2019

Superfície total

30733 m2
© Rafael Vargas

Parc Glòries Office Building

La planta baixa es compon d’una peça longitudinal que ofereix una façana oberta al carrer Ciutat de Granada. Acull també el desembarcament de les escales exteriors d’evacuació en els dos extrems i un porxo que ocupa els xamfrans i es perllonga per la façana posterior que dóna al parc. Aquesta peça longitudinal concentra l’accés principal a les oficines, un local destinat a gimnàs, espais d’instal·lacions i la rampa d’accés a l’aparcament subterrani.

© Rafael Vargas
© Rafael Vargas
L’edifici Parc Glòries ha significat per a Batlleiroig un exercici d’honestedat i rigor, on els criteris de sostenibilitat s’han centrat més en la economització dels recursos que en la utilització de solucions complexes i dependents de sistemes domòtics Albert Gil MargalefArquitecte / CEO / Senior Partner

plantes diàfanes

Les plantes de la 1 a la 8 ocupen tota la longitud de l’edifici i tenen la mateixa configuració. Són plantes diàfanes amb un nucli compacte de comunicacions i serveis, adossat a la façana que dóna al carrer Ciutat de Granada. En els dos extrems es localitzen les escales exteriors d’evacuació.

Les plantes 9 a 16 ocupen, aproximadament, 3/4 de la longitud de l’edifici, endarrerint, d’aquesta manera, la testera que dóna al carrer Tànger. Aquestes plantes superiors es configuren de la mateixa manera que les inferiors, donant lloc a plantes diàfanes d’oficines, un nucli de comunicacions compacte i unes escales exteriors d’evacuació en ambdós extrems. La planta 9 té sortida sobre la coberta de la planta 8 generant així una zona exterior comuna per a tot l’edifici. La planta 16 està pensada per a un únic inquilí i endarrereix una mica més la seva façana sobre el carrer Tànger per generar un espai de terrassa privada.

La planta 17 està destinada a instal·lacions i sobrerrecorreguts d’ascensors.

Creiem fermament en la sostenibilitat lògica, en la que promou la implicació dels usuaris i premia la seva interacció amb el medi aportant-los salut i benestar Albert Gil MargalefArquitecte / CEO / Senior Partner
© Rafael Vargas
© Rafael Vargas

Un edifici LEED Platinum

El projecte PARC GLORIES ha estat dissenyat per obtenir la màxima qualificació energètica; un certificat LEED® Platinum.

Els criteris bàsics de l’actuació se centren en 3 grans àrees: Estalvi (material, energètic i de recursos hídrics) Qualitat ambiental (minimització d’agents contaminants exteriors i interiors, qualitat dels espais en matèria d’il·luminació natural, confort material i qualitat de l’aire ) i dotació de l’edifici dels equipaments necessaris per a propiciar la salut dels seus usuaris, el seu ús sostenible i exercir una contribució al medi ambient (terrasses i espais biofílics, espais que propicien el reciclatge, equipaments que fomenten l’ús de transport no contaminant, espais comuns que fomenten l’esport i la salut física i àrees dedicades al descans, en contacte amb la natura i l’aire lliure).

Els criteris d’estalvi energètic s’han centrat en la minimització de la despesa i en el control solar mitjançant un acurat disseny de les envolvents (una doble pell tamisa la incidència solar i permet un màxim aprofitament de la llum natural en totes les seves façanes i orientacions, i una coberta que evita l’efecte d’illa de calor mitjançant l’ús de materials que reflecteixen la incidència solar i tenen una mínima inèrcia tèrmica) i mitjançant una planificació exhaustiva de l’estalvi en la despesa, tant de llum com de climatització. En Batlleiroig creiem fermament que el millor estalvi jeu en el mínim ús dels elements de climatització.

© Rafael Vargas

Qualitat Ambiental

La Qualitat Ambiental s’assegura mitjançant un rigorós control dels materials utilitzats en l’obra; tant de construcció com de revestiment final. En Batlleiroig tenim el compromís d’exigir materials que certifiquin el seu origen sostenible, minimitzar la petjada ecològica mitjançant l’ús de materials de proximitat i fomentant en la mesura del possible el reciclatge i l’ús de materials reciclats. Tots els revestiments d’origen vegetal són acuradament escollits, exigint la seva certificació de gestió forestal sostenible i traçabilitat. Els materials d’origen no orgànic es trien en base a la seva no-emissió de compostos volàtils. Tot això contribueix a una qualitat de l’aire que repercuteix directament en la salut dels seus usuaris.

La salut dels usuaris està també estretament relacionada amb la capacitat de l’edifici de relacionar-se i interaccionar amb el medi natural. Això vol dir que l’edifici no és aliè als ritmes circadians, permetent l’entrada de llum natural al 100 & dels espais -inclosos els banys- i permetent el contacte visual directe amb vegetació natural a través de les terrasses i les jardineres que inunden de verd la façana posterior. En Batlleiroig estem convençuts que un edifici biofílic no només fomenta el benestar i estat anímic dels seus usuaris sinó que també contribueix a millorar la seva productivitat i rendiment laboral.

L’estalvi de recursos s’ha enfocat en dues estratègies: en primer lloc, en la minimització de la despesa de recursos hídrics, mitjançant la reducció de la despesa en tots els elements comuns de sanitaris i aixetes i de la utilització d’espècies vegetals de baixa demanda hídrica. En segon lloc, en la captació de l’aigua de pluja mitjançant sistemes de conducció i col·lecció en aljubs en els espais de coberta. Aquesta operació es tradueix en l’emmagatzematge de fins a 50m3 d’aigua per al reg de la vegetació de tot el complex.

© Rafael Vargas
© Rafael Vargas