menútancar
Edifici d'oficines a Carretera del Prat 8

Un edifici sostenible i eficient que, aprofitant l'estructura existent, serà capaç de millorar la qualitat de vida dels usuaris i del seu entorn més pròxim.

Oficines Lumen a Barcelona
Oficines Lumen a Barcelona

Oficines Lumen a Barcelona

El projecte d'oficines en la Carretera del Prat reforma i amplia un edifici obsolet dissenyat per als vehicles que, gràcies a una nova estructura, suma dues plantes, una renovada façana biofìlica i una coberta verda productiva. Una intervenció que millora la relació de l'edifici amb l'entorn i aporta espais dissenyats per a les persones i en contacte amb la vegetació.

Autors

Batlleiroig Arquitectura. Enric Batlle Durany, Joan Roig i Duran, Albert Gil Margalef, Helena Salvadó Giné – Arquitecte

Equip

David Sesé López, Antoni Monté Llopis, David Bravo Villafranca, Marta Sanz Cuso – Arquitecte / Josu Acebrón Gutiérrez – Arquitecte i paisatgista

Col·laboradors

BIS Structures – Enginyeria d'estructures, PGI Engineering – Enginyeria d'instal·lacions, TRAM ARQ – Direcció d’excució d’obra, A3AT – Coordinació de seguritat i salut

Promotor

Heptaprim

Ubicació

Constructora

VOPI4

Estat del projecte

En construcció

Data inici

2020

Superfície total

11524 m2

Superfície exterior

1824 m2
© SBDA

Rehabilitar com a principi de sostenibilitat

L’edifici d’oficines en la Carretera del Prat transforma un edifici existent de principis dels anys 90. Un edifici que s’havia dissenyat per als vehicles –com a taller i garatge–, es reforma i amplia per a convertir-ho en un edifici d’oficines dissenyat per a les persones.

L’estratègia de la intervenció consisteix a desmuntar les façanes, particions i escales interiors, mantenint l’estructura original de l’edifici per a reformar-lo i ampliar-lo amb dues noves plantes.

El fet d’aprofitar l’estructura existent ha estat una premissa plantejada com a principi de sostenibilitat, ja que això permet allargar i millorar la vida útil de l’edifici, amortitzant en el doble de temps l’impacte ecològic generat en la seva construcció inicial.

 

Un nou sistema de encavallades metàl·liques

La nova estructura de les oficines s’ha dissenyat responent a la necessitat d’ampliació de dues noves plantes, però buscant minimitzar l’impacte i la sobrecàrrega en l’estructura de l’edifici existent.

Això s’aconsegueix mitjançant el reforç d’una línia interior de pilars i la creació d’una altra nova davant de la façana actual, per a poder suportar  unes encavallades metàl·liques de 32 metres. D’elles penja la nova coberta lleugera i el forjat de la planta tercera, deixant així un espai d’oficines de 1.800 m² completament lliure de pilars.

D’aquesta manera, es redueix considerablement la necessitat de reforç en l’estructura i fonamentació existent, alhora que es genera un espai de treball diàfan i flexible, òptim per a l’ús d’oficines.

En situar les cintres per sobre del pla de coberta, l’estructura passa a ser un element clau de la imatge arquitectònica de l’edifici. A més, gràcies a la industrialització de les cintres en taller, permet reduir el temps de construcció i compaginar-lo amb altres treballs in situ.

© SBDA

La façana biofílica, nova imatge de l'edifici

La proposta aporta una nova imatge a l’edifici, millorant la seva transparència i la relació entre interior i exterior, alhora que incorpora vegetació.

Per a això es desmunta completament la façana existent, tancada i amb diversos nivells i volums, per a generar una nova façana més oberta, transparent i ordenada. Aquesta actuació no sols millorarà la qualitat interior de les oficines sinó també la seva relació amb l’entorn immediat.

Responent a la proximitat i altura d’edificis veïns, es reconverteix una coberta contaminant anteriorment ocupada per cotxes, en una nova coberta verda i productiva.

En ser més baixa que els edificis veïns, es dissenya com la cinquena façana de l’edifici. En ella s’introdueixen zones enjardinades i una pèrgola de plaques fotovoltaiques que, a més de produir energia, reduirà l’assolellament directe.

© SBDA

Una organització flexible

L’accés a l’edifici es fa per una de les seves cantonades, a través d’un porxo elevat sobre el carrer i en contacte amb un hall interior a doble altura que dona la benvinguda als usuaris i aporta permeabilitat a la planta baixa. Per a l’accés rodat a l’edifici, es mantenen la rampa i el soterrani ja existents en l’edifici aprofitant-los per al seu ús d’aparcament.

La intervenció també pretén optimitzar la ubicació dels nuclis d’escales i ascensors agrupant-los en els extrems de cada planta per a deixar d’aquesta manera uns espais amplis que permeten una organització molt flexible.

 

© SBDA

Espais diàfans, en contacte amb espais exteriors i vegetació

Les plantes d’oficines, d’entre 1.400 i 1.800 m² d’espai de treball diàfan, es van escalonant a mesura que pugem, generant en totes elles terrasses accessibles a banda i banda.

La creació d’aquests espais exteriors en l’edifici no sols permet la neteja de façanes sense necessitat de mitjans auxiliars, sinó que, potencien els beneficis de la biofilia a l’entorn de treball en incloure en aquests espais vegetació. A més, aquest filtre vegetal a les terrasses controla la incidència solar en les façanes, ajudant a reduir l’efecte “illa de calor”.

 

© SBDA
Projectes

Comença la posada en obra de la nova estructura metàl·lica de les oficines a Carretera del Prat.

Llegir més
Comença la posada en obra de la nova estructura metàl·lica de les oficines a Carretera del Prat.