menútancar
Habitatges Turó del Sastre a Montgat

Edifici de 103 habitatges de protecció oficial.

Habitatges Turó del Sastre a Montgat
Habitatges Turó del Sastre a Montgat

Habitatges Turó del Sastre a Montgat

L'ordenació urbanística del “Turó del Sastre” a Montgat preveia la construcció d'un nou conjunt urbà, format per un sistema de blocs lineals de gran longitud i sensiblement paral·lels entre sí. Els blocs se situaven perpendicularment tant a la línia de costa com al pendent de la muntanya en el qual s'assentaven i les seves façanes més llargues quedaven orientades a est i oest.

Autors

Batlleiroig Arquitectura. Enric Batlle Durany, Joan Roig i Duran – Arquitecte

Equip

Francesc Puig, Cristina Castellví, Eva Polío, Lourdes Romeo Sus, Anna Bernadet – Arquitecte / Oriol Marín – Arquitecte tècnic

Col·laboradors

STATIC Ingeniería – Enginyeria d'estructures

Promotor

IMPSOL – Instituto Metropolitano de Promoción de Suelo y Gestión Patrimonial

Constructora

Rubau

Estat del projecte

Construït

Data inici

2006

Data final

2009

Superfície total

13954 m2
© José Hevia

L’edifici que projectem i construïm es situava en un dels extrems del solar i igual que els altres, havia de respectar l’escalonament de volum que quedava prefixat en la normativa de gàlibs del planejament. L’orientació i la volumetria dels blocs van determinar la tipologia tant de l’habitatge com de la seva agrupació. Així, plantegem un esquema en quatre habitatges per replà, dos a est i dos a oest amb les seves dependències principals, estar, menjador i habitacions, alineades en façana i les estades de servei, cuina, safareig i banys, disposades en paral·lel i donant a un pati longitudinal que recorria la totalitat de l’edifici. Aquesta disposició, permetia un correcte assolellament de l’habitatge, la ventilació natural de totes les estades de servei i una eficaç ventilació creuada. Així mateix, aconseguíem optimitzar els nuclis d’accés, alliberar volum i conduir totes les instal·lacions, tant de servei com d’evacuació pel pati central facilitant no sols el seu recorregut sinó també el seu registre i reparació

© José Hevia

L’acusada pendent del carrer ens va permetre organitzar l’aparcament de vehicles en plantes independents que es van escalonant entre si i al seu torn situar els seus accessos i les porteries d’entrada de manera que no afectessin els habitatges en planta baixa. L’obligatori escalonament del bloc en funció de la seva adaptació a la topografia i al compliment dels gàlibs normatius s’ha tractat de manera que no comportés una fragmentació del volum. Una certa flexibilitat en l’ajust de la coronació de la coberta ens va permetre dissenyar una volumetria contínua, incorporant els escalonaments a la forma general del projecte. Els elements irregulars van permetre orientar amb major eficàcia els elements de captació solar que situem a la coberta.

Aquesta voluntat d’unitat de tot el volum va ser determinant en el disseny de les façanes, així com en l’elecció dels materials amb què es construïen. Es va triar un maó beix, d’acord amb el color de la planxa de la coberta per a reforçar la imatge de volum tallat i es va rematar el lliurament amb el sòl amb un maó negre esmaltat. La peculiar orientació est-oest i el fort pendent del solar cap al sud, amb vista cap a la mar, ens va portar a dissenyar un balcó especialment excel·lent que permetés a l’usuari gaudir de les vistes cap a la costa. La seva repetició i la seva distribució aleatòria defineixen finalmente la imatge del conjunt.

© José Hevia